17. 05. 2023

Oslavujeme 20. narodeniny!

Oslavujeme 20. narodeniny!
16. mája 2023 oslávil ENVI - PAK svoje 20. narodeniny. Boli sme prvou oprávnenou organizáciou (dnes OZV) na Slovensku a sme to práve my, kto je na trhu kontinuálnym lídrom. Plníme výrobcom zákonné povinnosti, v ich zastúpení financujeme triedený zber v mestách a obciach a vzdelávame verejnosť v oblasti ochrany životného prostredia.

Našou nespornou výhodou je medzinárodné know-how našich zakladateľov, členstvo v medzinárodných organizáciách, 20-ročná prax, profesionalita a zodpovednosť našich zamestnancov, chuť prekonávať prekážky, popasovať sa s novými výzvami a prinášať riešenia.

Od 16. mája 2003 bol ENVI - PAK svedkom mnohých odpadových zmien. Zažili sme časy recyklačného fondu, obchod s potvrdenkami, cez vznik prvého zákona o obaloch v roku 2010 až po začiatok rozšírenej zodpovednosti výrobcov v roku 2016.

Počas uplynulých 20 rokov sa rozvíjal aj ENVI - PAK. Od spustenia projektu priamej podpory triedeného zberu v obciach (2009), cez získanie ISO certifikátov (2010), založenie aliancie EXPRA (2013), získanie autorizácie OZV (2016), až po úspešnú realizáciu vzdelávacích projektov či získanie prestížnych cien, sme sa dostali do štádia, kedy si môžeme s hrdosťou povedať, že sme to spolu dali, že to vieme, že máme dôvod na oslavu.

Ďakujem všetkým našim partnerom za spoluprácu. Aj vďaka nim sme dnes tu a môžeme pomáhať riešiť náročnú problematiku odpadového hospodárstva.

Do ďalšej dvadsiatky si želáme stále rovnako odhodlaných a pre vec zapálených kolegov a prívetivé legislatívne prostredie, ktoré nám umožní prispievať k zdravšiemu a zelenšiemu Slovensku.