Zásady používania súborov cookie a informácie o spracúvaní osobných údajov

ENVI - PAK, a. s., Galvaniho 15/A, 821 04 Bratislava, IČO: 35858010 (ďalej len „ENVI - PAK“ alebo „prevádzkovateľ“) na tejto webovej lokalite envipak.sk („webová lokalita“) používa súbory cookie, aby vám poskytla lepší zážitok z návštevy webovej stránky. Myslíme si, že je dôležité, aby ste vedeli, aké súbory cookie naša webová lokalita používa a na aké účely. To pomôže ochrániť vaše súkromie a zároveň vám zabezpečí tú najlepšiu skúsenosť online.


Čo je súbor cookie?

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvá informácií, ktoré sa stiahnu a môžu byť uložené na vašom používateľskom zariadení, napríklad v počítači (alebo inom zariadení, ktoré podporuje internet, napríklad smartphone alebo tablet). Môžeme použiť podobné techniky, ako sú pixely, webové majáky (web beacons) a odtlačky prstov zariadenia (device fingerprints). Z dôvodu konzistentnosti budú všetky tieto techniky spolu ďalej označované ako „súbory cookie“.


Tieto Zásady používania súborov cookie vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 04. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („Zákon o ochrane osobných údajov“) poskytujú informácie, ktoré súbory cookie ENVI - PAK ako prevádzkovateľ osobných údajov návštevníkov webovej lokality používa a prečo. Naše Zásady používania súborov cookie obsahujú úplné informácie o ďalších údajoch, ktoré môžeme zhromažďovať a ako môžeme Vaše osobné údaje používať.


Súbory cookie používané na webovej lokalite

Súbory cookie spracúvame na rôzne účely, ale primárne ich používame na to, aby sme vám boli schopní webovú lokalitu optimálnym spôsobom zobraziť, zabezpečiť riadne funkcionality webovej lokality v súlade s vašimi preferenciami (tzv. nevyhnutné cookies). Používanie nevyhnutných cookies na webovej lokalite je možné aj bez vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nevyhnutné cookies spracúvame vždy.


Okrem nevyhnutných cookies prevádzkovateľ používa viacero druhov súborov cookie na webovej lokalite, a to:

  1. analytické a štatistické súbory cookie; a
  2. reklamné súbory cookie

(ďalej spolu len „voliteľné súbory cookie“).


Tieto voliteľné súbory cookies budú spracúvané a ukladané iba s vaším súhlasom. Niektoré z nich sú cookie relácie, ktoré sú dočasné a umožňujú nám prepojiť vaše akcie počas relácie prehliadača. Súbory cookie relácie budú automaticky vymazané pri zatvorení vášho prehliadača. Ostatné súbory cookie sú trvalé súbory cookie, ktoré zostanú vo vašom zariadení počas obdobia uvedeného v súbore cookie.


Kliknutím na “Prijať všetky” na banneri nastavenia súborov cookie, udeľujete prevádzkovateľovi súhlas na umiestnenie a/alebo čítanie všetkých súborov cookie vrátane externých cookies (t. j. nielen cookies, ktoré sa spracúvajú na právnom základe zákon, ale aj cookies, ktoré sú spracúvané na právnom základe súhlas), ktoré na našej webovej stránke používame. Pri výbere tretích osôb – našich partnerov v analytickej alebo marketingovej oblasti – dbáme na to, aby tieto subjekty garantovali požadovanú úroveň ochrany osobných údajov v Európskej únii.


Ak si však neželáte, aby došlo k používaniu všetkých, ale len niektorých voliteľných súborov cookie na našej webovej stránke, máte možnosť kliknúť na tlačidlo „Nastavenia súborov cookie“, ktoré Vás presunie do druhej vrstvy našej cookie lišty, kde máte možnosť sa oboznámiť detailne so všetkými voliteľnými súbormi cookie a s tretími stranami, s ktorými spolupracujeme (resp. aj s tretími stranami, s ktorými spolupracujú naši partneri) a zvoliť si len určité voliteľné súbory cookies, s ktorými súhlasíte.


Kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť všetky“ odmietnete všetky súbory cookie, tzn, že budeme o Vás spracúvať iba nevyhnutné cookies.


Webová lokalita používa nasledovné druhy súborov cookie, ktoré sme zaradili do týchto základných kategórii:


NEVYHNUTNE POTREBNÉ TECHNICKÉ SÚBORY COOKIE

Nevyhnutne potrebné technické súbory cookies („nevyhnutné cookies“) vám umožňujú pohybovať sa na webovej lokalite a využívať jej základné funkcie. Pomáhajú sprístupniť webovú lokalitu tým, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia na webovej lokalite a prístup k zabezpečeniu oblasti webovej lokality. Bez týchto nevyhnutných cookies nemôže webová lokalita správne fungovať. Akonáhle používateľ zavrie prehliadač, je tento súbor cookie automaticky odstránený.


Používanie technických cookies (tzv. nevyhnutné cookies) na našej webovej lokalite je možné aj bez Vášho súhlasu. Z tohto dôvodu nevyhnutné cookies spracúvame vždy a v cookie lište, ktorá Vám umožňujete individuálne spravovať Vaše preferencie na webovej lokalite upravujete iba tie cookies, ktoré sú voliteľné. Vo svojom prehliadači však môžete cookies vypnúť kedykoľvek, takýto úkon však môže znamenať problémy s funkčnosťou webovej lokality pri vašom prehliadaní.


Účelom spracovania osobných údajov je v tomto prípade ukladanie alebo prístup k informáciám na zariadení a zabezpečovanie riadnej funkčnosti, zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našej webovej lokality a riadne využívanie webovej lokality.


Tieto typy cookies spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR nakoľko ide o spracúvanie, ktoré je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, ktorá mu vyplýva z § 109 ods. 8 zákon č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.


Úplný zoznam súborov nevyhnutných cookies používaných na webovej lokatite sa nachádza v prehľade nižšie. Zoznam nevyhnutných cookies na webovej lokalite môže variovať v závislosti od zmien funkcionalít webovej lokality, jej zabezpečenia a iného nastavenia umožňujúceho jej riadnu prevádzku. Nie je technicky možné poskytnúť úplný a nemenný zoznam technických cookies.


Informácie v tomto prípade zdieľame a poskytujeme aj nasledovným subjektom (príjemcom): subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, reklamné a marketingové agentúry.

ANALYTICKÉ A ŠTATISTICKÉ SÚBORY COOKIE

Analytické a štatistické súbory cookie nám pomáhajú pochopiť správanie našich návštevníkov a používanie webovej lokality agregovaným spôsobom. Tieto súbory cookie môžeme napríklad použiť na získanie náhľadu na to, ako návštevníci využívajú našu webovú lokalitu. Znamená to, že môžeme zistiť, čo funguje a čo nie, umožňuje nám to neustále zlepšovať webovú lokalitu a merať, aká efektívna je naša reklama a komunikácia.


Tieto typy cookies spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t.j. na základe vášho súhlasu.


Úplný zoznam týchto súborov cookie používaných na webovej lokatite sa nachádza v prehľade nižšie.


Informácie v tomto prípade zdieľame a poskytujeme aj nasledovným subjektom (príjemcom): spoločnosť Google, ktorá je poskytovateľom analytického nástroja Google Analytics, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, reklamné a marketingové agentúry.

REKLAMNÉ SÚBORY COOKIE

Reklamné súbory cookie si zapamätajú preferenciu produktu a stránok, a vo všeobecnosti návštevu webovej lokality. Usilujeme sa poskytovať vám reklamu relevantnú pre vás a na základe vašich záujmov z iných online platforiem, ktoré sú dostupné na základe vašich návštev a prehliadania našej webovej lokality a iných webových lokalít tretích strán. Na základe týchto záujmov vytvárame segmentovaný profil a potom prispôsobujeme obsah a reklamy na našej webovej lokalite rôznym skupinám zákazníkov. Tretie strany, ktoré nastavia súbory cookie cez našu webovú lokalitu, sa môžu týmto spôsobom tiež pokúsiť zistiť, aké sú vaše záujmy a tieto informácie môžu tiež použiť na to, aby vám poskytli obsah alebo reklamy, o ktorých sa zdá, že by mohli byť pre vás relevantné na iných ako webových lokalitách prevádzkovateľa. V takom prípade sa informácie o vašej aktuálnej návšteve webovej lokality môžu kombinovať s informáciami z predchádzajúcich návštev iných webových lokalít, ako sú naše. Tieto reklamné súbory cookie sa tiež používajú na obmedzenie počtu zobrazení reklamy a tiež na meranie jej efektívnosti.


Na našej webovej lokalite využívame aj doplnky sociálnej siete Facebook, v podobe služby Facebook Conversion Pixel. Facebook Pixel nám potom ponúka informácie o konverziách z našich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu tých z vás, ktorí nám dali súhlas a ktorí už navštívili našu webovú lokalitu.


Tieto typy cookies spracúvame podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, t.j. na základe vášho súhlasu.


Úplný zoznam reklamných súborov cookie používaných na webovej lokatite sa nachádza v prehľade nižšie.


Informácie v tomto prípade zdieľame a poskytujeme aj nasledovným subjektom (príjemcom): spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited /predtým: Facebook Ireland Ltd./, ktorá je prevádzkovateľom sociálnej siete Facebook, spoločnosť Google, ktorá je prevádzkovateľom videoportálu YouTube, subjekty, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje na základe zákona, odborní konzultanti a poradcovia, ktorí sú viazaní zákonnou a/alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti, spoločnosti zabezpečujúce IT služby, jednotlivé funkcionality webovej stránky a/alebo poskytovanie podpory pri správe cookies, reklamné a marketingové agentúry.

OSOBITNE K SLUŽBÁM TRETÍCH STRÁN, KTORÉ POUŽÍVAME NA ANALYTICKÉ, ŠTATISTICKÉ A REKLAMNÉ ÚČELY

Služba Google Analytics od spoločnosti Google

Webová lokalita využíva na analytické a štatistický účely službu Google Analytics, t. j. webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google. Služba Google Analytics používa súbory cookies na to, aby nám pomohla analyzovať spôsob využívania našej webovej lokality.


Informácie vytvorené súborom cookies o používaní webových stránok (vrátane Vašej IP adresy) budú prenesené a uložené spoločnosťou Google. Spoločnosť Google používa tieto informácie na účely hodnotenia Vášho používania webovej lokality, zostavovania prehľadov o činnosti webových stránok pre prevádzkovateľov webových stránok a poskytovania ďalších služieb týkajúcich sa činnosti webových stránok a používania internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie poskytnúť aj tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak takéto tretie strany spracúvajú informácie v mene spoločnosti Google.


Službu Google Analytics zabezpečuje spoločnosť: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, Fax: +353 (1) 436 1001.


Podmienky poskytovania služby Google Analytics sú dostupné tu: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html.

Všeobecný prehľad o zásadách zabezpečenia a ochrany súkromia v Google Analytics je dostupný tu:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk, a taktiež politika o ochrane súkromia spoločnosti Google je dostupná tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.


Prosím vezmite na vedomie, že spoločnosť Google môže spracúvať osobné údaje aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.


Facebook Pixel

Na našej webovej lokalite využívame aj doplnky sociálnej siete Facebook, v podobe služby Facebook Conversion Pixel. Prostredníctvom nášho firemného profilu na sociálnej sieti Facebook súčasne propagujeme aj naše tovary a služby. Facebook Pixel je kód, ktorý sme umiestnili na našu webovú lokalitu. V prípade, ak nám udelíte súhlas, tak pomocou súborov cookie, ktoré sa vložia automaticky do Vášho prehliadača, dokážeme sledovať Vaše správanie na našom webe. Facebook Pixel nám potom ponúka informácie o konverziách z našich reklám na Facebooku, ponúka možnosť remarketingu tých z vás, ktorí nám dali súhlas a ktorí už navštívili našu webovú lokalitu. V prípade návštevy našej webovej lokality, ktorá obsahuje takýto doplnok, vznikne medzi Vaším prehliadačom a sociálnou sieťou prepojenie, avšak len v prípade, ak vyjadríte súhlas s cookies tretej strany – Facebooku. Tento súhlas viete vyjadriť spôsobom, že zaškrtnete v našej cookies lište PRIJAŤ VŠETKY alebo individuálne v rámci nastavenia vašich preferencií v druhej vrstve našej cookies lišty povolíte reklamné cookies a zároveň tretiu stranu Facebook. Sociálna sieť následne získa informáciu o návšteve našej webovej lokality z Vášho prehliadača. Ak ste na sociálnej sieti Facebook prihlásení, môže byť Vaša návšteva priradená k Vášmu profilu na sociálnej sieti. Akékoľvek informácie a metadáta vyprodukované činnosťou doplnku, môže prevádzkovateľ sociálnej siete následne uložiť. Pomocou Facebook Conversion Pixel môžeme my a Facebook rozpoznať, že ste klikli na našu reklamu na Facebooku a boli ste presmerovaní na našu webovú lokalitu. Nemáme však prístup k údajom iných stránok, ktoré ste navštívili. Informácie získané pomocou Facebook Conversion Pixel nám slúžia na zostavovanie štatistík o využívaní našich facebookových reklamných kampaní. Pritom však nezískavame nijaké informácie, pomocou ktorých by Vás bolo možné identifikovať. 


Službu Facebook Pixel zabezpečuje spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited /predtým: Facebook Ireland Ltd./, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, Ireland (ďalej len „Facebook“).


Ďalšie informácie o účele a rozsahu zisťovania a spracovania údajov prostredníctvom Facebooku získate vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov na nasledujúcom linku: https://www.facebook.com/policy.php.


Pri správe našich používateľských profilov zriadených na sociálnej sieti Facebook tiež môže dochádzať k spracúvaniu vašich osobných údajov na štatistické účely. Pri návšteve našich profilov zriadených na Facebooku zaznamenáva Facebook okrem iného Vašu internetovú IP-adresu, ako aj ďalšie informácie, ktoré sa nachádzajú na Vašom počítači vo forme „cookies“. Tieto informácie slúžia na to, aby nám ako prevádzkovateľom stránok Facebooku poskytli štatistické informácie o používaní facebookovej stránky. Bližšie informácie o týchto štatistických informáciách („insights“) nájdete na: https://www.facebook.com/help/pages/insights.


Pri tomto spracúvaní vystupuje spoločnosť ENVI - PAK s Facebookom ako spoloční prevádzkovatelia, pričom základné prvky dohody spoločných prevádzkovateľov pre tento prípad sú dostupné tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.


Nasledujúce procesy nie sú pokryté spoločnou kontrolou:

a) za spracúvanie osobných údajov, ktoré prebieha po zbere a prenose, nesie výhradnú zodpovednosť Facebook,

b) za prípravu správ a analýz v agregovanej a anonymizovanej podobe v našom internom správcovskom účte Facebooku pre naše interné potreby, zodpovedá naša spoločnosť. 


Informujeme Vás tiež o tom, že môžeme využívať služby poskytované spoločnosťou Facebook, ktoré sú označené ako „data file custom audiences“ – správa publika pre realizovanie reklamných kampaní, pričom môže dochádzať k spájaniu nami spracúvaných údajov s osobnými údajmi spracúvanými v databázach Facebooku a „measurment and analytics“, v rámci ktorej Facebook spracúva v našom mene osobné údaje s cieľom merať výkonnosť a dosah našich reklamných kampaní a poskytovať nám prehľady používateľov, ktorí videli a reagovali na náš reklamný obsah. K tomuto spracúvaniu Vašich osobných údajov teda môže dôjsť v prípade, ak v rámci používania vášho používateľského profilu zriadeného na Facebooku budete vykonávať interakcie s našim reklamným obsahom alebo s našimi webstránkami. V takýchto prípadoch využívame spoločnosť Facebook ako sprostredkovateľa, pričom sa na spracúvanie Vašich osobných údajov uplatňujú nasledovné právne záruky: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools , https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing


V prípade, ak Vám vyššie vysvetlené spracúvanie osobných údajov prekáža môžete voči nemu namietať alebo môžete využiť aj dostupné samoregulačné nástroje vyvinuté pre sektor online marketingu, ktoré sú dostupné tu: http://www.aboutads.info/choices a http://www.youronlinechoices.eu/). Tieto online dostupné nástroje Vám umožnia vo Vašom prehliadači automatizovane identifikovať digitálne identifikátory tretích strán (vrátane tých od Facebooku) a vymazať ich, čím zamedzíte aj prípadnému spracúvaniu Vašich osobných údajov.


Ďalšie informácie o tom ako Facebook spracúva osobné údaje, vrátane ich právneho základu a ďalšie informácie o právach dotknutých osôb nájdete tu: https://www.facebook.com/about/privacy.


Informácie o podmienkach zabezpečenia údajov v rámci Facebooku nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms a o spracovaní na základe štandardných zmluvných doložiek nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.


Prosím vezmite na vedomie, že Facebook môže spracúvať osobné údaje aj v tretej krajine. Prenos do tretích krajín nie je teda v rámci tejto služby vylúčený. Pre prípad prenosu do tretích krajín sú ako vhodné záruky prijaté štandardné zmluvné doložky v súlade s článkom 46 Nariadenia.


Funkcia „Facebook vlastné publikum“ môže byť deaktivovaná v nastavení cookies a po prihlásení používateľa tu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Sociálne siete

Webová lokalita umožňuje používanie súborov cookie sociálnych sietí tretích strán (napr. Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). To vám umožňuje zdieľať obsah webovej lokality na sociálnych sieťach. Tieto tretie strany môžu používať súbory cookie na vlastné účely. My nemáme vplyv na to, ako tieto sociálne siete využívajú vaše údaje.


Ak ste súčasne s tým, ako sledujete obsah našej webovej lokality, prihlásený do svojho používateľského konta v rámci určitej sociálnej siete a vykonáte určitý úkon na našej webovej lokalite (napr. kliknete na tlačidlo „Zdieľať tento inzerát na Facebooku“ alebo kliknete na piktogram určitej sociálnej siete) bude možné okamžité priradenie návštevy našej webovej lokality do vášho profilu na danej sociálnej sieti. Tieto informácie môžu byť tiež publikované v sociálnej sieti a zobrazené tam budú v rámci vášho profilu. Ak chcete zabrániť takému okamžitému priradeniu údajov zozbieraných prostredníctvom našej webovej lokality do vášho profilu, musíte sa odhlásiť z vášho účtu príslušného poskytovateľa, pred tým, ako urobíte úkon, ktorým aktivujete zber cookies tretej strany – daného prevádzkovateľa sociálnej siete. 


Ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré súvisia so sociálnymi sieťami nájdete v ich vlastných zásadách ochrany osobných údajov a používania súborov cookie. 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php 

Twitter: https://twitter.com/privacy 

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

Kontrola nastavení súborov cookie

ENVI - PAK vám ponúka možnosť udeliť súhlas so spracovaním súborov cookie alebo nastaviť vaše preferencie týkajúce sa určitých kategórií súborov cookie kliknutím na možnosť “Nastavenia súborov cookie” na banneri.


Okrem použitia hypertextového odkazu “Nastavenia cookie/ Nastaviť preferencie” na našej webovej lokalite, môžete tiež kedykoľvek zmeniť nastavenia súborov cookie aj v nastaveniach vášho prehliadača. Je ale možné, že váš prehliadač vám nemusí ponúkať rovnako jednoduché použitie ako “Nastavenia cookie/ Nastaviť preferencie” na našej webovej lokalite. Ak v nastaveniach prehliadača jednoducho zakážete všetky súbory cookie, možno zistíte, že niektoré časti alebo funkcie našej webovej lokality nebudú fungovať, pretože váš prehliadač nám môže zabrániť v nastavení funkčne nevyhnutných súborov cookie. Z toho dôvodu sa odporúča používať nastavenie súborov cookie na našej webovej lokalite, namiesto zakázania všetkých súborov cookie cez webový prehliadač.


Kliknutím na tlačidlo „Odmietnuť všetky“ odmietnete všetky voliteľné súbory cookie. Svoj súhlas resp. nesúhlas môžete kedykoľvek zmeniť pomocou tlačidla „Nastavenie cookies“ v pravom dolnom rohu.

Prehľad súborov cookie

Nižšie je uvedený zoznam súborov cookie používaných na webovej lokalite envipak.sk


Analytické a štatistické súbory cookie:

MENOPRETRVÁVANIEPOPISPOSKYTOVATEĽ
_ga13 mesiacovRegistruje jedinečné ID, ktoré sa používa na generovanie štatistických údajov
o tom, ako návštevník používa webovú stránku.
Google
_gid1 deňTento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje
jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie
a sledovanie zobrazení stránok.
Google

Reklamné súbory cookie:

MENOPRETRVÁVANIEPOPISPOSKYTOVATEĽ
_fbp3 mesiacePoužíva spoločnosť Meta na poskytovanie série
reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase
od inzerentov tretích strán.
Facebook
_gat_gtag_UA_148214625_11 minútaNastavené spoločnosťou Google na umožnenie
rozlíšenia používateľov.
Google
test_cookie15 minútTento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick
(ktorú vlastní spoločnosť Google), aby zistila, či prehliadač návštevníka webovej stránky podporuje
súbory cookie.
DoubleClick
(Google)

Všeobecne k spracovávaniu osobných údajov – COOKIES

Vezmite prosím na vedomie, že spoločnosť ENVI - PAK využíva služby tretích strán, aby sa dozvedela o používaní jej webových stránok s cieľom optimalizovať Vaše používateľské skúsenosti. Tieto tretie strany (vrátane napr. reklamných sietí a poskytovateľov externých služieb, ako sú služby analýzy webovej prevádzky a iné) môžu tiež používať súbory cookies, v rámci vlastných pravidiel spracúvania osobných údajov.


Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Ak to chcete urobiť, prečítajte si nižšie uvedené ustanovenia. Ak chcete odstrániť súbory cookies uložené vo vašich zariadeniach a nakonfigurovať váš webový prehliadač na odmietanie súborov cookies, môžete to urobiť pomocou nastavení predvolieb vášho webového prehliadača. Obvykle nájdete navigačné nastavenia týkajúce sa súborov cookies v ponukách „Možnosti“, „Nástroje“ alebo „Predvoľby“ vo webovom prehliadači, ktorý používate na prístup k našej webovej lokalite. V závislosti od existujúcich webových prehliadačov je možné vypnúť súbory cookies pomocou rôznych prostriedkov. Ak chcete získať viac informácií, navštívte príslušnú webovú stránku prehliadača.


ENVI - PAK nesprístupňuje osobné údaje žiadnym tretím osobám ako tým, u ktorých to vyžaduje zákon alebo tieto podmienky spracúvania osobných údajov. Prenos osobných údajov zo súborov cookie sa vykonáva do USA na základe zmluvy o využívaní služby Google Analytics, a to v súlade s čl. 46 ods. 2 písm. c) GDPR - uzatvorených štandardných zmluvných doložiek so spoločnosťou Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Inak spoločnosť ENVI - PAK neuskutočňuje priamo prenos osobných údajov do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru), tento prenos však môže byť vykonávaný našimi partnermi. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje pre účely vykonávania automatizovaného rozhodovania. ENVI - PAK vykonáva profilovanie, ktoré je bližšie opísané pri reklamných cookies.

V prípade, ak je pri niektorom z účelov spracúvania osobných údajov právnym základom zmluva, poskytnutie týchto údajov predstavuje zmluvnú požiadavku pre plnenie v zmysle predmetnej zmluvy. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. V prípade, ak je právnym základom pre spracovanie osobných údajov zákon, poskytnutie týchto údajov je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.


V súvislosti so spracovávaním osobných údajov má dotknutá osoba najmä nasledovné práva:

1) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti prevádzkovateľa potvrdenie, či sú alebo nie sú spracúvané jej osobné údaje, za akých podmienok, vrátane rozsahu, účelu a doby ich spracúvania, a informácie o zdroji získania dotknutých osobných údajov;

2) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti prevádzkovateľa opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, resp. doplnenie neúplných osobných údajov;

3) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti prevádzkovateľa vymazanie/likvidáciu osobných údajov, ak:

     a) už nie sú osobné údaje potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;

     b) v prípadoch, kedy boli osobné údaje spracovávané na základe súhlasu a tento súhlas bol odvolaný, pričom neexistuje iný právny základ na spracúvanie osobných údajov alebo iná zákonná výnimka;

     c) ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči priamemu marketingu;

     d) sú osobné údaje spracúvané nezákonne;

     e) na to, aby sa splnila zákonná povinnosť musia byť osobné údaje vymazané;

4) na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak:

     a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho spoločnosti prevádzkovateľa overiť správnosť osobných údajov;

     b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

     c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku;

5) na základe žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré prevádzkovateľovi poskytla, a ak je to technicky možné a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má zároveň aj právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;

6) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

PRÁVO ODVOLAŤ SÚHLAS

V prípade, ak dochádza k spracúvaniu osobných údajov na právnom základe, ktorým je súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.


Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť u zodpovednej osoby prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: envipak@envipak.sk alebo formou doporučeného listu doručeného prevádzkovateľovi, z ktorého bude zrejmá identita a právo, o ktorého výkon dotknutá osoba žiada alebo osobne u prevádzkovateľa.


Odpovede na uvedené žiadosti dotknutej osoby alebo opatrenia prijaté na základe týchto žiadostí sa poskytujú bezodplatne. Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu (opakovaná žiadosť), prevádzkovateľ má právo účtovať si poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo primeraný poplatok zohľadňujúci jej administratívne náklady na oznámenie, resp. na uskutočnenie požadovaného opatrenia alebo má právo odmietnuť na základe takejto žiadosti konať.


V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť priamo na prevádzkovateľa, a to u zodpovednej osoby na adrese envipak@envipak.sk


Zároveň máte možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.

Viac o spracúvaní Vašich osobných údajov a o právach dotknutých osôb nájdete na našej webovej lokalite.

Záverečné poznámky

Tieto zásady používania súborov cookie budeme prehodnocovať a podľa potreby aktualizovať. Akékoľvek zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie budú zverejnené na našej webovej lokalite, a budete o nich informovaný. Na tejto webovej lokalite môžete získať ich najnovšiu verziu.


Táto verzia Zásad používania súborov cookie je zo dňa 1. 2. 2022.