Ste výrobcom obalov alebo neobalových výrobkov?

Ak nemáte istotu, či sa Vás týkajú povinnosti výrobcu obalov alebo neobalových výrobkov vyplývajúce zo Zákona o odpadoch, otestujte sa v piatich jednoduchých otázkach:

  1. Vyrábate výrobky, ktoré balíte do obalov a predávate ich na Slovensku?
  2. Balíte alebo si nechávate zabaliť tovar, ktorý nesie Vašu obchodnú značku a následne ho poskytujete na Slovensku?
  3. Dovážate zabalený tovar v obaloch zo zahraničia na Slovensko a následne ho predávate alebo poskytujete bezodplatne?
  4. Ste obchodník, ktorý zákazníkom nakúpený tovar balí do obalov, alebo konečným spotrebiteľom ponúkate obaly, aby si tovar sami zabalili? (plastové, papierové tašky, jednorazové obaly na jedlo a pod.)
  5. Vyrábate alebo dovážate plastové výrobky, výrobky z papiera alebo sklenené výrobky, ktoré sú predávané alebo bezplatne dodávané konečným spotrebiteľom na Slovensku?