24. 03. 2022

Triedenie ostatných plastov je rovnako dôležité ako zálohovanie PET

Medzinárodná nezisková aliancia EXPRA, ktorá zastrešuje významné systémy zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov vo vlastníctve priemyslu, sa intenzívne zasadzuje za koncepčné riešenie eliminovania plastového odpadu ako aj jeho recyklácie a ďalšieho využitia. Súčasťou EXPRA je aj OZV ENVI - PAK, ktorá sleduje vývoj v oblasti odpadov v medzinárodnom prostredí a proaktívne na zmeny reaguje.

V roku 2019 každý Európan vyprodukoval 34,4 kg odpadu z plastových obalov, z čoho bolo 14,1 kg zrecyklovaných. V rokoch 2009 - 2019 vzrástol objem vyprodukovaného odpadu z plastových obalov na obyvateľa o 24 % (+6,7 kg). Objem recyklácie odpadov z plastových obalov za rovnaké obdobie prudko vzrástol, a to až o 50 % (+4,7 kg). Napriek tomuto zlepšeniu sa množstvo plastových obalov, ktoré neboli recyklované, zvýšilo od roku 2009 o 2,0 kg na obyvateľa v dôsledku nárastu vyprodukovaného odpadu z plastových obalov.

Európska únia v roku 2019 zrecyklovala 41 % odpadu z plastových obalov

Deväť členských štátov EÚ, medzi nimi aj Slovensko, zrecyklovalo viac ako polovicu vyprodukovaného odpadu z plastových obalov: Litva (70 %), Česko (61 %), Holandsko (57 %), Švédsko a Slovensko (obe 53 %) ), Španielsko (52 %), Cyprus (51 %) a Slovinsko (50 %). Naproti tomu menej ako jedna tretina odpadu z plastových obalov bola zrecyklovaná napríklad vo Francúzsku (27 %), Írsku (28 %), Rakúsku (31 %), Poľsku (32 %) a Maďarsku ( 33 %).

Odpad z plastových obalov, vyprodukovaný a recyklovaný v EÚ v rokoch 2009 – 2019

 

Miera recyklácie odpadu z plastových obalov štátov EÚ v roku 2019

 

EK predstavuje návrh štandardov pre recykláciu

Európska komisia zverejnila začiatkom roka 2022 návrh vykonávacieho rozhodnutia o Žiadosti o normalizáciu adresovanú Európskemu výboru pre normalizáciu a Európskemu výboru pre normalizáciu v elektrotechnike (CEN, CENELEC). Týka sa recyklácie plastov a recyklované plasty na podporu implementácie Európskej stratégie pre plasty v obehovej ekonomike. Toto vykonávacie rozhodnutie predstavuje základ pre CEN a CENELEC pri prijímaní celoeurópskych noriem o recyklácii plastov a recyklovaných plastoch. Konkrétne príloha III k návrhu vyššie uvedeného vykonávacieho rozhodnutia stanovuje požiadavky, ktoré by mali nové normy pokrývať. Žiadosť podporuje implementáciu Európskej stratégie pre plasty v obehovom hospodárstve. Návrh rozhodnutia je dostupný na: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/48814?locale=sk

S využívaním plastového odpadu pomáhajú aj nové technológie

„UK CONSULTANCY“ sa snaží vyvinúť nové recyklačné technológie na riešenie plastového odpadu. Univerzita v Birminghame „licencovala“ technológiu „superkritickej vody“ poradenskej spoločnosti Stopford, aby vyvinula nový proces recyklácie zmiešaných plastových obalov, ktorý poskytuje väčší podiel vysokohodnotných recyklovaných plastov s menšími emisiami a menším počtom spracovateľských krokov ako v súčasnosti. Technológia sa snaží rozložiť zmesi zložitých odpadových plastov na materiály s pridanou hodnotou, ktoré sú surovinou na výrobu nových plastov. Stopford využije svoje významné technologické inovácie a inžinierske znalosti na ďalší vývoj a škálovanie nového hydrotermálneho procesu nazývaného CircuPlast, ktorý umožňuje premenu nerecyklovateľných plastov na konci životnosti na vysokohodnotné chemikálie, a to na surovinu na použitie pre plastový priemysel.

Na environmentálnom zhromaždení OSN v Nairobi sa rokuje o medzinárodnej dohode proti plastovému odpadu

V súčasnosti návrh podporuje približne 60 krajín, čo je mimoriadne vysoký počet. Okrem 27 krajín EÚ sú to krajiny Latinskej Ameriky, Afriky a Ázie. Voči návrhu takmer neexistuje otvorený odpor. Dokonca ani „ropné štáty“ ako Saudská Arábia s hmatateľnými ekonomickými záujmami na prosperujúcej výrobe plastov, nemajú námietky.

https://m-faznet.cdn.ampproject.org/c/s/m.faz.net/aktuell/wirtschaft/wie-die-un-plastikmuell-endgueltig-besiegen-will-17820104.amp.html). Prvý závod na recykláciu plastov, ktorý umožní ročnú recykláciu až 40 000 ton PET fliaš z triedeného zberu odpadu, vyrastá aj v belgickom Charleroi – Wallony.

Slovensko bojuje proti plastovému odpadu aj zálohovaním

Predstava, že každú minútu skončí v oceánoch a moriach asi 1,4 milióna plastových fliaš zo zaoceánskych či rybárskych lodí, ale aj z veľkých firiem a domácností, je viac než skľučujúca. Hrozivé je aj to, že sme polovicu plastového odpadu na svete vytvorili za posledných 13 rokov. Ak sa tento trend nezastaví, do roku 2050 by podľa odhadov vedcov malo na skládkach a v prírode skončiť približne 12 miliárd ton plastového odpadu. Aj toto sú pádne dôvody, prečo sa Slovensko zaviazalo zvýšiť aktuálne množstvo vyzbieraných nápojových obalov zo 60 na 90 % do roku 2025. Dopomôcť tomu má práve zálohový systém, ktorý by v konečnom dôsledku mohol prispieť aj k eliminácii voľne pohodeného odpadu v prírode.

Od januára 2022 zálohujeme aj na Slovensku okrem sklenených fliaš aj PET fľaše a nápojové plechovky. Spotrebitelia môžu, podľa údajov Správcu zálohového systému, vrátiť „petky“ a plechovky na viac ako 2 100 odberných miestach. Aj keď sme do konca júna v prechodnom období, kedy sú v obchodnej sieti stále aj nevratné nápojové obaly, za necelé 3 mesiace spotrebitelia odniesli podľa vyjadrenia Správcu ZS späť do predajní 20 miliónov novozavedených zálohovaných obalov. Nesmieme však zabúdať, že zálohované sú len obaly na nápoje a veľké množstvo plastových výrobkov a obalov z plastu je potrebné triediť tradičným spôsobom – do farebných kontajnerov či vriec. Len vytriedený odpad sa dá recyklovať a môže tak slúžiť ako druhotná surovina pri výrobe nových výrobkov alebo obalov.

Zdroje:

Expra  

https://lnk.sk/bvhl