13. 02. 2023

ENVI - PAK podporuje vznik inovácií aj medzi študentmi stredných škôl

 ENVI - PAK podporuje vznik inovácií aj medzi študentmi stredných škôl
Prepájanie firiem a škôl je nevyhnutná súčasť vzdelávania, aby boli študenti jednoduchšie uplatniteľní na pracovnom trhu. Jedným z podujatí, ktoré sa tieto dve sféry snaží prepájať, je aj Hackathon, ktorého druhý ročník sa konal minulý týždeň v Partizánskom. Svoje zastúpenie tam mal aj ENVI - PAK.

Hackathon je podujatie, na ktorom programátori, grafici, webdizajnéri, ľudia z business prostredia či iní odborníci hľadajú technologické riešenia na základe zadaní od partnerskej firmy alebo samosprávy. Tak tomu bolo aj minulý týždeň v Partizánskom. Šesť stredoškolských tímov pracovalo 48 hodín takmer nepretržite na svojich zadaniach. Všetko pod dohľadom skúsených mentorov, ktorí mladej generácii odovzdávali svoje skúsenosti a pomáhali študentom odprezentovať svoje riešenia tak, aby boli uplatniteľné na reálnom trhu. Vyvrcholením bol slávnostný galavečer, kde mala každá skupina študentov 7 minút na odprezentovanie svojej práce a „predanie“ svojho riešenia odbornej porote. Tú tvorili europoslankyňa Miriam Lexmann, vedúci zastúpenia EK na Slovensku Vladimír Šucha, veľvyslanec Taipei na Slovensku J.E. David Nan-Yang Lee, prezident Amcham Gabriel Galgóci, generálny riaditeľ sekcie inovácií MIRRI Peter Balík, predseda Slovenskej živnostenskej komory Oldřich Holiš a riaditeľka oddelenia komunikácie v ENVI - PAK Katarína Kretter.

Práve ENVI - PAK pre študentov pripravil aj jedno zo zadaní a žiaci zo Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici na ňom pracovali ako skutoční profesionáli. Výsledkom je riešenie, na ktorom budeme spoločne ďalej pracovať aj po skončení Hackathonu až po dokončenie finálneho produktu.