23. 07. 2015

16. Na čo si má dať obec pozor pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve

Problematikou podpísania viacerých zmlúv o budúcej zmluve - zákon č. 79/ 2015 z
Problematikou podpísania viacerých zmlúv o budúcej zmluve - zákon č. 79/ 2015 z. z. o odpadoch sa zákon exaktne nezaoberá avšak dňa 8. 7. 2015 bolo na stránkach Ministerstva životného prostredia SR uverejnené usmernenie vzťahujúce sa k tejto otázke. Z usmernenia jasne vyplýva, že Ministerstvo životného prostredia neodporúča obciam a mestám uzatvárať viacero zmlúv o budúcich zmluvách. Uzatvorenie viacerých zmlúv o budúcich zmluvách môže mať na samosprávy negatívny dopad v podobe súdnych sporov a sankcií za nedodržanie zmluvných záväzkov.

Pri uzatváraní zmlúv o budúcich zmluvách, by si obce a mestá mali dať pozor i na to:

1.    ako je upravený prechod zo zmluvy o budúcej zmluve na riadnu zmluvu po tom, čo OZV získa autorizáciu. To znamená, aby obec alebo mesto malo už pri uzatváraní zmluvy o budúcej zmluve záruku, že táto zmluva bude pokračovať ako riadna zmluva. Mesto alebo obec musí mať istotu, že ak OZV získa autorizáciu, bude musieť dodržať svoje záväzky v obci/ meste automaticky, pretože inak sa môže stať, že obec alebo mesto skončí v zlosovaní.

2.    dôležité je, aby bolo už zo zmluvy o budúcej zmluve jasné, koľko stojí triedený zber a koľko bude OZV platiť za prevádzku triedeného zberu na jej území, aby obec alebo mesto vedelo korektne nastaviť miestny poplatok za odpad pre rok 2016.

Vaše otázky, týkajúce sa systému odpadového hospodárstva zasielajte na adresu obce@envipak.sk. Odpovede na ne nájdete v tejto rubrike a zároveň aj na www.envipak.sk