A vy môžete ovplyvniť podobu balíčka obehového hospodárstva
Obehové hospodárstvo je jednou z priorít Európskej komisie, ktorá v tejto súvislosti už začala verejné konzultácie

 

Obehové hospodárstvo je jednou z priorít Európskej komisie, ktorá v tejto súvislosti už začala verejné konzultácie. Ich cieľom je zhromaždiť názory na hlavné politické možnosti vypracovania nového ambiciózneho prístupu k obehovému hospodárstvu. Príspevky zainteresovaných strán pomôžu pripraviť nový akčný plán, ktorý má byť predstavený do konca roku 2015. Verejné konzultácie budú prebiehať od 28. 5. 2015 do 20. 8. 2015.

Príležitosť odpovedať na otázky zamerané na rôzne časti hospodárskeho cyklu a úlohu, ktorú môžu zohrať pri prechode na obehové hospodárstvo majú nielen občania, ale aj verejné orgány, podniky a všetky ostatné vládne i mimovládne subjekty.

Vaše názory môžete vyjadriť v online dotazníku, ktorý je k dispozícii na tejto stránke. (*dotazník už bohužiaľ nie je dostupný)