Čo sa stane s odpadom po vytriedení?
Na odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme do farebného kontajnera

kontajneryNa odpad prestávame myslieť po tom, čo ho vytriedime a odhodíme do farebného kontajnera. Tým sa však druhý život  PET fliaš, papiera, či skla len začína. Všetky odpady, ktoré sú v jednotlivých kontajneroch, je potrebné najprv dotriediť. Na triediacej linke na odpad triedi na jednotlivé druhy podľa ich ďalšieho využitia a zároveň sa odstraňujú nežiaduce prímesi, nečistoty a odpad, ktorý tam nepatrí.Ako vyzerá jednotlivé dotriedenie a ďalšie spracovanie a využitie odpadu?