04. 12. 2013

Ďakujeme za účasť v prieskume!

Radi by sme sa poďakovali všetkým klientom, ktorí boli vo februári 2011 oslovení prieskumnou agentúrou a venovali svoj čas odpovediam na otázky súvisiace so službami poskytovanými oprávnenou organizáciou ENVI-PAK

green-question-mark_small

Radi by sme sa poďakovali všetkým klientom, ktorí boli vo februári 2011 oslovení prieskumnou agentúrou a venovali svoj čas odpovediam na otázky súvisiace so službami poskytovanými oprávnenou organizáciou ENVI-PAK.

Hlavným cieľom výskumu bolo získať nezávislé empirické údaje o spokojnosti so službami oprávnenej organizácie ENVI-PAK očami klientov. Pýtali sme sa na spokojnosť s našimi službami, kontaktnou osobou aj poradenstvom.

Podľa výsledkov prieskumu služby poskytované oprávnenou organizáciou ENVI-PAK klienti hodnotia na vysokej úrovni. Ďakujeme za zaujímavé nápady a podnety, ktoré nám boli tlmočené agentúrou. Naším cieľom je naďalej skvalitňovať služby a zjednodušovať prácu našim klientom, preto sa budeme všetkými podnetmi zaoberať.

Výsledné priemerné známky, ktoré boli klientmi v prieskume udelené:


  1. Úroveň poskytovaných služieb oprávnenej organizácie ENVI-PAK na základe obalovej a odpadovej legislatívy (plnenie limitov recyklácie a zhodnocovania odpadov z obalov)? Výsledná známka 1,45.
  2. Úroveň poskytovaných služieb oprávnenej organizácie ENVI-PAK v legislatívnom servise – informovanie pri chystaných zmenách legislatívy v oblasti odpadov, ktoré sa týkajú obalov? Výsledná známka 1,3.
  3. Spokojnosť s kontaktnou osobou v oprávnenej organizácii ENVI-PAK? Výsledná známka 1,36.
  4. Spokojnosť s poskytovaným klientskym servisom v oprávnenej organizácii ENVI-PAK? Výsledná známka 1,47.
  5. Spokojnosť s poskytovaným odborným poradenstvom v oprávnenej organizácii ENVI-PAK? Výsledná známka 1,47.
  6. Klientska zóna na internetovej stránke www.envipak.sk? Výsledná známka 1,75.
  7. Nápady, námety na zlepšenie, prípadne rozšírenie poskytovaných služieb oprávnenej organizácie ENVI-PAK?
  • 45% opýtaných všetko vyhovuje – nemali námety a pripomienky
  • 19% opýtaných neodpovedalo na otázku
  • 36% opýtaných prispelo pochvalou, nápadom alebo pripomienkou