Deň Zeme: Bratislavčania sa v centre mesta učili separovať odpad
ENVI-PAK spolu s Tesco usporiadali v Bratislave zábavnú show, na ktorej sa malí aj veľkí návštevníci OD Tesco na Kamennom námestí učili separovať odpad

ENVI-PAK spolu s Tesco usporiadali v Bratislave zábavnú show, na ktorej sa malí aj veľkí návštevníci OD Tesco na Kamennom námestí učili separovať odpad. Oprávnená organizácia ENVI-PAK, prevádzkovateľ systému ZELENÉHO BODU a spoločnosť Tesco Stores SR, prevádzkovateľ najväčšej maloobchodnej siete na Slovensku, sa rozhodli spoločne si pripomenúť medzinárodný Deň Zeme a usporiadali veľkú environmentálnu zábavnú show pod názvom „Každý môže triediť odpad“. Hlavnou myšlienkou spoločnej akcie bolo vysvetliť Bratislavčanom zábavnou formou dôležitosť a užitočnosť triedenia odpadu v ich domácnostiach.

Deň Zeme si každoročne pripomíname 22. Apríla a jeho hlavným významom je upriamiť pozornosť na závislosť ľudstva od prírody a hľadať možnosti, ako lepšie využiť nerastné zdroje. Spracovanie a recyklácia odpadov je jedným z nástrojov, ako lepšie využiť suroviny a znížiť produkciu odpadov, ktoré inak končia na skládke. Triedením odpadu v domácnostiach môže každý človek, každá rodina a každá domácnosť dennodenne robiť niečo užitočné pre planétu Zem.

„Podľa prieskumov verejnej mienky, ktoré si dala vypracovať oprávnená organizácia ENVI-PAK, viac ako 90% obyvateľov Slovenska by rado triedilo odpad a pomohlo tak životnému prostrediu problémom je, že mnohokrát nevedia presne ako,“ hovorí Miroslav Schwab, podpredseda predstavenstva ENVI-PAK a dodáva: „je dôležité zamerať pozornosť na environmentálnu osvetu a prostredníctvom nej vysvetliť občanom, že triediť odpad nie je náročné a keď budú odpad správne separovať urobia niečo pozitívne pre životné prostredie.“

„Naša planéta je zaťažovaná veľkým množstvom produkovaného odpadu. Časť z neho však môže byť ešte využitá ako druhotná surovina. Ľudí však treba viesť k tomu, aby triedili odpad a treba tiež vytvoriť podmienky na takúto činnosť. Jedno aj druhé sa pred rokom podujala spoločnosť Tesco v rámci svojho Plánu zodpovedného susedstva“, povedala pri tejto príležitosti riaditeľka oddelenia vonkajších a právnych vzťahov Tesco Stores SR a.s. Eva Williams a zároveň dodala: „sme radi, že sme v ENVI-PAK našli na Slovensku partnera s environmentálnym know-how, s ktorým na napĺňaní tohto cieľa spolupracujeme.“

JBA_1474.jpg JBA_1508.jpg JBA_1535.jpg L1010027.jpg