Deň bezpečnosti v Mochovciach
Zamestnanci a dodávatelia elektrární Mochovce sa učili správne triediť odpad

Zamestnanci a dodávatelia elektrární Mochovce sa učili správne triediť odpad. Slovenské elektrárne pozvali ENVI - PAK, aby ich zamestnancom a dodávateľom ukázal, ako správne triediť odpad a zodpovedne sa chovať k životnému prostrediu. Elektrárne Mochovce sa zapojili aj do projektu Zodpovedná spoločnosť a vďaka environmentálnemu auditu získali certifikát rozšírenej úrovne. Certifikát si od zástupcov ENVI - PAK prebral John Clark, projektový riaditeľ dostavovaných blokov 3 a 4 v Mochovciach.

V informačnom a tréningovom centre Slovenských elektrární – Energoland sa vo štvrtok 23.6.2016 konal Deň bezpečnosti venovaný zamestnancom a dodávateľom elektrární. „Mali sme tú česť byť pri tom a priložiť ruku k dielu. Pre vybraných uchádzačov sme zorganizovali prednášku venovanú vzniku a tvorbe odpadov, kde sa dozvedeli ako správne triediť,“ uviedla Silvia Nosálová, ENVI - PAK. Ostatní mali možnosť zapojiť sa do triedenia odpadov priamo v priestoroch Energolandu a to buď naživo do farebných kontajnerov, alebo na dotykovej TV obrazovke, kde triedili odpad na čas. Niektorí z nich si na počítačoch vyplnili test ekologickej stopy, kde zistili, aký majú dopad na životné prostredie. Celá akcia sa niesla v duchu bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

triedenie_odpad_mochovce_3  triedenie_odpadu_mochove_2

triedenie_odpadu_mochovce  triedenie_odpadu_mochove_1

triedenie_odpadu_mochove_5  triedenie_odpad_4