Deň odpadového hospodárstva
Oprávnená organizácie ENVI-PAK bola aj tento rok partnerom 9. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva, ktorý sa konal 14

Oprávnená organizácie ENVI-PAK bola aj tento rok partnerom 9. medzinárodného kongresu Deň odpadového hospodárstva, ktorý sa konal 14. 11. 2013 v bratislavskom kongresovom centre Technopol. Generálna riaditeľka spoločnosti ENVI-PAK sa v hlavnom programe kongresu venovala aktuálnej téme, Rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Kongresu sa zúčastnilo viac ako 230 účastníkov zo Slovenska, Rakúska a Nemecka.

doh1 

Hlavnými témami kongresu boli politiky odpadového hospodárstva, transparentnosť a kontrola, nové trendy v odpadovom hospodárstve. Úvodný príspevok predniesol štátny tajomník MŽP SR Vojtech Ferencz.  Na záver kongresu sa uskutočnilo otvorené diskusné fórum na aktuálnu tému: „Ako ďalej s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov?“, ktorej sa zúčastnili zástupcovia ministerstva životného prostredia, výrobcov, oprávnených a kolektívnych organizácií, ako aj zastúpenie odbornej verejnosti. Generálna riaditeľka ENVI-PAK Hana Nováková bola jedným z účastníkov diskusného fóra.