23. 05. 2016

Deň triedeného zberu v Leviciach

Počas piatku, 20.5.2016, sme pre obyvateľov mesta Levice vytvorili súťažné aktivity pre deti pod názvom Deň triedeného zberu

Počas piatku, 20.5.2016, sme pre obyvateľov mesta Levice vytvorili súťažné aktivity pre deti pod názvom Deň triedeného zberu. Tento deň bol súčasťou osláv Dní mesta Levice a tradičného levického jarmoku, preto bola účasť detí naozaj vysoká. Prišlo okolo tisíc detí základných a materských škôl, ktoré sa zapojili do našich súťaží. Na pódiu Námestia hrdinov stavali sochy z plastového odpadu, vytvárali mozaiku z plastových štuplíkov, triedili odpad do farebných kontajnerov či tancovali na farebných podložkách. Naučili sa tak triediť odpad hravou formou.

Okrem toho sme nielen pre levické deti, ale i pre dospelých prichystali info stánok ENVI – PAK, v ktorom sa mohli zastaviť, aby si vypočítali svoju ekologickú stopu na životnom prostredí či vymysleli slogan o triedení odpadu. Za spomínané aktivity dostali darčeky vo forme nálepiek, tašiek, pier, náramkov, cukríkov, zberových kalendárov, detských pomôcok a letákov o správnom triedení. Okrem toho všetci, ktorí sa zapojili do Ekologickej stopy a súťaže kreatívneho návrhu sloganu, boli zaradení do zlosovania o hodnotné ceny.

Veríme, že deti z Levíc budú pokračovať v správnom triedení odpadov aj doma. Lebo čo sa v mladosti naučili, to nám všetkým padne na úžitok aj budúcnosti.

Deň triedeného zberu Levice  Deň triedeného zberu Levice

3_levice  4_levice