Destinatour 2013
V dňoch 4. – 6. a 11. -13. októbra sa uskutočnila mobilná prezentácia projektu Destinatour 2013 na propagáciu turistickej ponuky destinácie Bratislavského kraja, novovznikajúcej siete destinačného manažmentu v rámci kraja, nového vizuálu a komunikačných médií turizmu Bratislavského regiónu ako aj cezhraničnej spolupráce Bratislavského kraja a Dolného Rakúska

V dňoch 4. – 6. a 11. -13. októbra sa uskutočnila mobilná prezentácia projektu Destinatour 2013 na propagáciu turistickej ponuky destinácie Bratislavského kraja, novovznikajúcej siete destinačného manažmentu v rámci kraja, nového vizuálu a komunikačných médií turizmu Bratislavského regiónu ako aj cezhraničnej spolupráce Bratislavského kraja a Dolného Rakúska.

Cieľom podujatia bolo vzdelávanie obyvateľstva formou lokálnej mobilnej prezentácie projektu Destinatour 2013, spoznávania turistického potenciálu Bratislavského regiónu a významu cestovného ruchu pre rozvoj regiónu. Projekt si počas predĺžených víkendov mohli pozrieť obyvatelia v Bratislave, Stupave počas podujatia Dni zelá, v Malackách, vo Svätom Jure, Pezinku, Senci, Slovenskom Grobe, v Modre a ďalších mestách a obciach Bratislavského kraja. Prehliadku v mobilnom autobuse navštívilo viac ako 3000 ľudí. Spoločnosť ENVI-PAK sa postarala o čistotu podujatia zapožičaním svojich prezentačných kontajnerov.

destinatour2 destinatour3