Deti zo ZŠ Mierová nám ukázali, ako vedia separovať odpad
Bratislava, 5. júna 2008 - Detská fantázia je neobmedzená a aj odpad v nej môže pôsobiť veselo a neškodne

Bratislava, 5. júna 2008 - Detská fantázia je neobmedzená a aj odpad v nej môže pôsobiť veselo a neškodne. V reálnom živote je to však naopak. Mnohí z nás považujú odpad za bezcennú vec, ktorú bez rozmyslu hodia v tom lepšom prípade do prvého kontajnera a nedbajú na jeho ďalší osud a jeho vplyv na znečisťovanie životného prostredia. Nie všetci si uvedomujeme, že v 8 z 10 prípadov by sa odpad dal separovať a stala by sa z neho druhotná surovina. Preto je v odpadovom hospodárstve dôležitá osveta a to predovšetkým medzi deťmi, ktoré môžu preniesť dobrú myšlienku domov a motivovať svoju rodinu k ekologickému nakladaniu s odpadom.

deti_odpovedaju_na_ministrove_otazky_ako_separovat.jpg

Oprávnená organizácia ENVI-PAK spolu so základnou školou na Mierovej ulici v Bratislave preto pripravili pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR tvorivé enviro dielne. Tu žiaci 1. stupňa popustili uzdu svojej fantázii a vytvorili neopakovateľné umelecké diela na tému separovaný zber a ochrana životného prostredia. Popri tvorivej práci sa deti od svojich starších spolužiakov dozvedeli, ako sa správne odpad separuje, do ktorej farebnej nádoby patrí papier, plasty či sklo. Tieto svoje vedomosti následne predstavili aj ministrovi životného prostredia Jaroslavovi Izákovi.

Deti si takisto prakticky vyskúšali, ako sa správne separuje odpad. Pripravili si na to vlastné „kontajneríky“, do ktorých sa snažili správne umiestniť jednotlivé druhy odpadu. Deti boli prekvapené z informácií, čo všetko sa zo separovaného odpadu dá znovu vyrobiť – z 5 pohárov váza, z 30 PET fliaš flisová bunda či z 2 nápojových kartónov 1 m2 kuchynských utierok.

deti_tvoria_kolaze_o_separovanom_odpade.jpg

„Keby si túto hodnotu separovaných zložiek odpadu uvedomovalo viac Slovákov, zaťažovali by sme naše životné prostredie oveľa menej. Veď 9,1 % Slovákov neseparuje, aj keď na to má vo svojom bydlisku možnosti.* Systém separovaného zberu odpadov z obalov však môže efektívne fungovať len vtedy, ak sa doň zapojí dostatok domácností a odpad budú separovať správnym spôsobom. Preto je osveta medzi obyvateľmi jednou zo základných úloh našej organizácie“, vysvetľuje dôvod spustenia projektu so ZŠ Mierová Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK.

Týmto projektom však práca oprávnenej organizácie ENVI-PAK na osvete medzi obyvateľmi nekončí. Od začiatku mája prebieha pod hlavičkou ENVI-PAK informačná kampaň „Každý môže triediť odpad“, ktorá má za cieľ má za cieľ ukázať Slovákom, že triedenie odpadu má zmysel a každý jednotlivec môže prispieť k čistejšiemu Slovensku.

*podľa prieskumu agentúry AKO realizovanom v máji 2008 na reprezentatívnej vzorke 1002 obyvateľov Slovenska