Dohoda v EÚ o obmedzení plastových tašiek
Podľa návrhu pravidiel schválených v pondelok poslancami Európskeho parlamentu a talianskym Predsedníctvom Rady Európskej únie budú musieť krajiny EÚ obmedziť používanie najpočetnejších a najviac znečisťujúcich plastových tašiek

Podľa návrhu pravidiel schválených v pondelok poslancami Európskeho parlamentu a talianskym Predsedníctvom Rady Európskej únie budú musieť krajiny EÚ obmedziť používanie najpočetnejších a najviac znečisťujúcich plastových tašiek.

Odpad z plastových tašiek je vážny environmentálny problém, pretože, ako je známe, znečisťuje najmä vodné plochy a vodné ekosystémy.

Podľa Margrete Aukenovej, ktorá riadi legislatívny proces v Európskom parlamente, ide o „historický moment pre celú Európu. Vôbec prvýkrát sme sa zhodli na ambicióznych opatreniach, ktorých cieľom je obmedzenie množstva plastového odpadu v životnom prostredí. Toto je dobrá správa pre životné prostredie a všetkých Európanov, ktorí očakávali od EÚ ambiciózne plány na obmedzenie množstva plastových tašiek.“

„Ako svoj postoj tlmočili predkladajúce krajiny, výrazné obmedzenie spotreby týchto jednorazových tašiek je jednoducho dosiahnuteľné pomocou pevne stanovených postupov. Postupné ukončenie distribúcie týchto tašiek je jednoducho uskutočniteľné riešenie pretrvávajúceho problému s plastovým odpadom v životnom prostredí“, dodala Aukenová.

Sme spokojní so zelenou pre tento dôležitý dokument“, povedal predseda Európskeho výboru Giovanni La Via.

„Nový prístup Európskej komisie dokazuje dôležitý zmysel pre zodpovednosť. Vyzvali sme Komisiu, aby konala ako sprostredkovateľ medzi dvoma legislatívnymi inštitúciami. Parlament a Rada vykonali dobrú prácu pre životné prostredie a občanov Európy“, dodal La Via.

Ak ciele vstúpia do platnosti, členské krajiny by mali byť schopné vybrať si medzi dvoma alternatívami – tou prvou je, že prijmú opatrenia zaručujúce, aby priemerná ročná spotreba týchto tašiek do roku 2019 neprekročila 90 kusov na obyvateľa a 40 kusov do roku 2025. Druhou možnosťou je, že krajiny zaistia, aby do roku 2018 neboli tieto tašky rozdávané nakupujúcim v obchodoch zadarmo.

Európska komisia by mala vyhodnotiť dopad biodegradovateľných plastických materiálov na životné prostredie, ktoré sa rozpadávajú na malé časti a zodpovedajúcim spôsobom navrhnúť aj patričné opatrenia.

Dohoda medzi Európskym parlamentom a talianskym predsedníctvom bola predložená na hlasovanie vo Výbore pre životné prostredie v pondelok 24. 11. 2014 v Štrasburgu.

Ľahké plastové tašky tenšie ako 50 mikrometrov v súčasnosti tvoria drvivú väčšinu plastových nákupných tašiek používaných v krajinách EÚ. Sú menej recyklovateľné ako tenšie modely a rýchlejšie sa stávajú odpadom. Sú taktiež náchylnejšie k znečisteniu životného prostredia. V roku 2010 každý občan EÚ použil asi 198 plastových tašiek, z ktorých bolo približne 90 % ľahkých. Podľa obvyklého ekonomického scenára sa očakáva, že spotreba plastových tašiek aj naďalej porastie. Podľa odhadov sa v EÚ v roku 2010 stalo odpadom viac ako 8 miliárd takýchto tašiek.