Výkaz/statement
  Výzva na zaslanie výkazu za IV. štvrťrok 2015 - ROČNÁ UZÁVIERKA Výkaz 3A Návod na vyplnenie výkazu 3A   The statement for the fourth quarter of 2015 - YEARLY DEADLINE Statement 3A Instructions to fill the statement 3A 

 

Výzva na zaslanie výkazu za IV. štvrťrok 2015 - ROČNÁ UZÁVIERKA

Výkaz 3A

Návod na vyplnenie výkazu 3A


 

The statement for the fourth quarter of 2015 - YEARLY DEADLINE

Statement 3A

Instructions to fill the statement 3A