Dubnická envirojar so súťažami ENVI-PAK
Dňa 10. 6. 2015 sa pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia na Námestí Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom konalo vyhodnotenie aktivít Dubnickej envirojari, ktoré pre žiakov tunajších základných škôl organizuje Mestský úrad - odbor životného prostredia, Dubnica nad Váhom

Dňa 10. 6. 2015 sa pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia na Námestí Matice Slovenskej v Dubnici nad Váhom konalo vyhodnotenie aktivít Dubnickej envirojari, ktoré pre žiakov tunajších základných škôl organizuje Mestský úrad - odbor životného prostredia, Dubnica nad Váhom. ENVI-PAK sa ho zúčastnil ako partner už druhýkrát. Podujatie svojou účasťou podporili aj primátor mesta Jozef Gašparík.

img_0795 img_0789

Pripravených súťaží sa zúčastnilo približne 300 žiakov a detí z piatich základných a jednej materskej školy. Žiaci si preverili vedomosti o triedení odpadu a ochrane životného prostredia a zabavili sa pri edukatívnych hrách. Súčasťou podujatia bol aj moderovaný program a odmeňovanie škôl s najlepšími výsledkami v oblasti ekologického správania.

img_0838