EK prijala program na rok 2015
Európska komisia prijala pracovný program na rok 2015 bez balíčka kruhovej ekonomiky

Európska komisia prijala pracovný program na rok 2015 bez balíčka kruhovej ekonomiky. Komisia EÚ rozhodla o stiahnutí balíčka cirkulárnej ekonomiky, ktorého súčasťou boli i opatrenia z hľadiska odpadového hospodárstva, ako napríklad zvýšenie limitov zberu a recyklácie odpadov z obalov.

Komisia stiahla kruhovú ekonomiku z Pracovného programu na rok 2015, takže kruhová ekonomika nie je súčasťou spomínaného programu.

Podpredseda Komisie Frans Timmermans, ktorý predstavil pracovný program Komisie pre rok 2015 a o odpadovom balíčku povedal:

„Komisia oznámila stiahnutie súčasného balíčka kruhovej ekonomiky, aby vytvorila priestor pre širší a efektívnejší rámec v roku 2015. Komisia by rada pracovala na ambicióznejšom legislatívnom návrhu, ktorý pokrýva celý kruh kruhovej ekonomiky a nielen polovicu, ako je súčasne prezentované. Komisia sa preto v roku 2015 vráti s viac ambicióznym návrhom na podporu kruhovej ekonomiky v Európskej únii.“

Kruhová ekonomika je charakteristická uzatvoreným cyklom (closed-loop) toku materiálu a energie s prihliadnutím na prírodné a ľudské zdroje, vedu a technológie.

Dňa 16. decembra 2014 Európska komisia prijala svoj Pracovný program na rok 2015 ustanovujúci akcie, ktoré Komisia plánuje realizovať počas nasledujúcich 12 mesiacov. Jeho cieľom je zlepšiť situáciu v oblasti pracovných príležitostí, ekonomického rastu a investícií a priniesť konkrétne výhody pre občanov. Ide o agendu, ktorá prinesie skutočné zmeny.

Pracovný program Komisie pre rok 2015 stanovuje 23 nových iniciatív navrhnutých komisiou a 80 existujúcich návrhov, ktoré Komisia navrhuje zrušiť alebo pozmeniť z politických alebo technických príčin.