EK sa k pripravovanému zákonu o odpadoch stavia pozitívne
Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch v súvislosti s prioritami EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj pri odstraňovaní nedostatkov v legislatíve Slovenskej republiky

Podľa vyjadrenia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Európska komisia víta a podporuje princípy pripravovaného zákona o odpadoch v súvislosti s prioritami EÚ v oblasti životného prostredia, ako aj pri odstraňovaní nedostatkov v legislatíve Slovenskej republiky.

Delegácia Ministerstva životného prostredia SR sa v Bruseli stretla s predstaviteľmi Európskej komisie pod vedením Patricka Costella, riaditeľa kabinetu komisára EÚ pre životné prostredie, námornú politiku a rybolov. Cieľom stretnutia bolo objasniť časti slovenského zákona o odpadoch, ku ktorým v rámci vnútro-komunitárneho pripomienkového konania vzniesla Európska komisia štyri pripomienky. Dve z pripomienok sú už v návrhu zákona zapracované.

Štátny tajomník rezortu Vojtech Ferencz detailne predstavil východiská a zásadné tézy vládneho návrhu zákona o odpadoch, o ktorom bude rokovať Národná rada SR.

Taktiež vysvetlil, že návrh nového zákona o odpadoch nebude mať negatívny vplyv na fungovanie trhu v SR a nebude viesť k vytváraniu monopolov v odpadovom hospodárstve.

Uviedol, že ministerstvo komunikuje s Protimonopolným úradom SR a vytvorí rovnakú štartovaciu líniu pre všetky organizácie zodpovednosti výrobcov, ktoré chcú pôsobiť na trhu v nových podmienkach.

Tieto argumenty vníma Európska komisia predbežne pozitívne, avšak členovia EK si chcú pred konečným vyjadrením počkať na definitívne znenie zákona. Členovia EK skonštatovali, že princípy návrhu zákona o odpadoch považujú za postup správnym smerom, lebo zákon umožní Slovensku efektívnejšie napredovať v oblastiach triedenia, recyklácie a zhodnocovania odpadu spolu s odklonom od skládkovania, čo sú ciele, ktoré presadzuje Európska Únia.

O vládnom návrhu nového zákona o odpadoch bude parlament rokovať na najbližšej schôdzi v prvom čítaní. Nový zákon o odpadoch by mal začať platiť od januára 2016.