EKOTOPFILM recykloval so ZELENÝM BODOM
41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm 2014, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v októbri v Bratislave pokračoval v ďalších slovenských mestách - v Tvrdošíne 4

41. ročník Medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm 2014, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky v októbri v Bratislave pokračoval v ďalších slovenských mestách - v Tvrdošíne 4.11., Turčianskych Tepliciach 5.11., v Košiciach 24.-25.11. a v Žiline 27. – 28.11.

Výsledkom bratislavskej časti festivalu bola vysoká účasť návštevníkov, odhadovaný počet v doteraz navštívených mestách je až 18 tisíc, z toho 8 tisíc detí v rámci Junior festivalu, ktorého partnerom bol ENVI-PAK. Pre deti ZŠ a študentov stredných škôl sme pripravili edukatívne hry o triedení odpadu a súťaž o najzaujímavejšiu kresbu s využitím plastového odpadu na tému Recykluj so ZELENÝM BODOM!

Návštevníci festivalu oceňovali kvalitný výber filmov zo 40 krajín sveta, ako aj spokojnosť s bohatým sprievodným programom, ktorý pozostával z rôznych špecifických zón ako filmová, junior zóna, kreatívna, predajná a chillout - oddychová zóna, kde si každý mohol vybrať, čo ho zaujímalo a na čo mal chuť. Na Ekotopfilm bol už tradične voľný vstup.

Program festivalu

V rámci festivalového programu priblížil Raphael Fellmer z Nemecka, ako žiť bez peňazí a neplytvať potravinami. MUDr. Trusková z Úradu verejného zdravotníctva porozprávala o zdravej výžive z pohľadu verejného zdravotníctva. Návštevníci mali možnosť stretnúť sa a diskutovať s prof. Vladimírom Krčmérym, ktorý prišiel porozprávať o svojich cestách a aktivitách v rozvojových krajinách. Prof. Krčméry tento rok získal aj prestížnu poctu Honour of Ekotopfilm. Svojou prítomnosťou potešil návštevníkov festivalu aj MUDr. Viliam Dobiáš (prezident Slovenského Červeného kríža), aby nám ukázal, ako zachrániť ľudský život. Novinkou na festivale bol projekt „Free food“ s verejným priestorom pred hotelom TATRA, kde mohol každý priniesť potraviny na pomoc sociálne slabším ľuďom.

Festival oslovil širokú cieľovú skupinu ľudí, ktorí sa v rámci vzdelávania dozvedeli, v akom stave je naše životné prostredie, príroda, a že každý človek by mal začať niečo robiť pre zlepšenie svojho okolia. Veľký dôraz je na festivale kladený na mladú generáciu prostredníctvom Junior festivalu, ktorý sa koná každý deň festivalu v dopoludňajších hodinách a je určený žiakom a študentom základných a stredných škôl. Program bol rozdelený do troch stupňov (I. stupeň základných škôl, II. stupeň základných škôl, III. stupeň - stredné školy). Premietnutých bolo každý deň 12 filmov rozdelených podľa vyššie spomínaných stupňov. Každý film v sebe niesol posolstvo ochrany životného prostredia a ochrany prírody, zvierat, pozornosť bola venovaná aj vysvetleniu dôležitosti triedenia odpadov odpadu prostredníctvom aktivít spoločnosti ENVI-PAK.

Na otváracom ceremoniáli, ktorý sa konal v prvý večer festivalu, sa hosťom prihovorili štátny tajomník MŽP SR Ján Ilavský, jeho excelencia Theodore Sedgwick, veľvyslanec USA na Slovensku, a v mene organizátorov festivalu Elena Kohútiková, prezidentka festivalového výboru. Vyvrcholením bratislavskej súťažnej časti festivalu bolo slávnostné udelenie cien víťazným filmom v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, v posledný deň festivalu. Obe akcie moderovala Adela Banášová, ktorá už tretí rok zdieľa a tlmočí festivalové posolstvo.

Karavanové festivalové potulky po ďalších okresných a krajských mestách budú pokračovať v roku 2015.