ENVI-PAK, SITA Slovensko, Agentúra Pohoda – za triedenie odpadu odmenení oficiálnym slovenským rekordom
ENVI-PAK, SITA Slovensko, Agentúra Pohoda a všetci návštevníci festivalu Bažant Pohoda 2010 sa zodpovedným triedením odpadu na 14

pohoda2010-rekordENVI-PAK, SITA Slovensko, Agentúra Pohoda a všetci návštevníci festivalu Bažant Pohoda 2010 sa zodpovedným triedením odpadu na 14. ročníku známeho multikultúrneho festivalu zaslúžili o oficiálny slovenský rekord v množstve vyseparovaného plastu na jednom podujatí. Počas troch dní konania festivalu vzniklo 60,3 tony odpadu, z čoho 22,7 % - až 13,7 tony, návštevníci vyseparovali. Najviac vytriedeného odpadu tvorili práve plasty (PET fľaše, poháre, tégliky a plastový riad), spolu až 10,4 tony. ENVI-PAK zabezpečoval triedenie odpadu na festivale Bažant Pohoda už štvrtý rok, po tretíkrát spoločne so zberovou spoločnosťou SITA Slovensko.

Na slávnostné váženie plastového odpadu dohliadal priamo arbiter slovenských rekordov Igor Svítok. Ten dnes odovzdal spoločnostiam ENVI-PAK, SITA Slovensko a Agentúre Pohoda certifikát oficiálneho slovenského rekordu.

Okrem plastov sa na tohtoročnej Bažant Pohode triedil kovový odpad (najmä hliníkové plechovky z nápojov) a papier. Papierového odpadu návštevníci vytriedili 2,7 tony, kovov bolo 480 kg. V celom areáli bolo umiestnených 432 kontajnerov na plasty, papier a kovy a zvyšný netriedený odpad. Na každom kontajneri boli prehľadné nálepky informujúce o tom, aký typ odpadu do konkrétneho kontajnera patril. O čistenie festivalových plôch sa staralo počas Bažant Pohody v troch zmenách 127 brigádnikov, päť dní po skončení festivalu dočisťovalo 80 brigádnikov celý areál letiska. Všetok vytriedený odpad bol odvezený na separačnú linku zberovej spoločnosti SITA Slovensko v Leviciach. Dotriedený odpad putoval k recyklátorom na ďalšie spracovanie.

Festival Bažant Pohoda patrí k najčistejším festivalom v Európe. Čistotu areálu vyzdvihli mnohí, nielen zahraniční účastníci festivalu. Internetový server greenmystyle.com zaradil Bažant Pohodu medzi 12 „najzelenších“ festivalov Európy. Britský server hodnotil festivaly z environmentálneho hľadiska, recyklácie odpadu či dopravy pre verejnosť. Na Pohode ocenili najmä separáciu odpadu a čistotu areálu. „Neuvidíte tam preplnené koše rôzneho odpadu," píše ekomagazín greenmystyle.com. Čistotu festivalu oceňujú i samotní návštevníci. Podľa ankety, ktorú na festivale robila zberová spoločnosť SITA Slovensko (300 anketových lístkov), až 95% návštevníkov je veľmi spokojných s čistotou festivalu.  

pohoda2010-pukPriamo počas konania festivalu neprehliadnuteľné „hliadky ZELENÝ BOD“ odmeňovali tých, ktorí nakladali s odpadom správne a triedili ho. Tí, ktorí neboli v triedení poriadni, boli veselými farebnými nálepkami motivovaní k tomu, aby na separovanie odpadu, ktoré neodmysliteľne patrí k modernej a zodpovednej spoločnosti, nezabúdali ani počas oddychových aktivít. V piatok a sobotu medzi 13,00 a 17,00 hod. mohli návštevníci pri stánku s papierovým recyklovaným nábytkom tipovať, koľko kilogramov plastového odpadu sa na tohtoročnej Pohode vytriedi. Počas festivalu bolo odovzdaných 939 tipovacích lístkov. „Motiváciou bola určite i výhra – tip, ktorý sa najviac priblížil k výsledku, vyhral horský bicykel. Výber ceny je symbolický – na výrobu rámu horského bicykla totiž stačí zrecyklovať 670 hliníkových plechoviek“, vraví Hana Nováková, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK. Veľké množstvo tipujúcich sa priblížilo k výsledku, núdza však nebola aj o pesimistov (najnižší tip na množstvo vytriedených plastov bol 9,3 kg) a optimistov (najviac tipovala návštevníčka Barbora – až 84.273.501 kg).  Keďže presné množstvo vyseparovaného plastu správne tipovali až dvaja návštevníci, ENVI-PAK a SITA Slovensko sa rozhodli neodovzdať výhercovi jeden bicykel, ale odmeniť oboch výhercov. Milan Kazárik zo Serede a Petra Belicová z Bratislavy dostanú za svoj správny tip trojkolobežku, ktorú možno využijú na budúcom ročníku Bažant Pohody.