ENVI-PAK a EurActiv prinášajú aktuálne informácie o životnom prostredí...
Spolupráca medzi ENVI-PAK a EurActiv prináša možnosť čitateľom oboznámiť sa z vývojom a aktuálnymi informáciami v oblasti, ktorá sa v poslednom období dostáva do popredia celosvetového záujmu

Spolupráca medzi ENVI-PAK a EurActiv prináša možnosť čitateľom oboznámiť sa z vývojom a aktuálnymi informáciami v oblasti, ktorá sa v poslednom období dostáva do popredia celosvetového záujmu. Záujemcovia sa na internetovej adrese https://euractiv.sk/sections/zivotne-prostredie/ dozvedia aktuálne informácie o problematike likvidácie odpadu, klimatických zmenách, kvalite ovzdušia a vody. Tieto otázky sa stávajú čoraz akútnejšie a preto bude aj pre čitateľov veľmi zaujímavé sledovať trendy a vývoj v tejto oblasti.

 

ENVI-PAK je prevádzkovateľom celosvetovo známeho systému ZELENÉHO BODU na Slovensku. Tento systém pozná viac ako 565 miliónov obyvateľov žijúcich v 30 krajinách Európy a v Kanade. Súčasťou systémov ZELENÉHO BODU je viac ako 136 tisíc obchodných a výrobných spoločností z celého sveta.

Ochranná známka „ZELENÝ BOD“ sa stala od svojho vzniku moderným symbolom zodpovedného prístupu komerčných spoločností k životnému prostrediu. Len v roku 2006 sa systémy používajúce ZELENÝ BOD zaslúžili o to, že viac ako 22 miliónom ton odpadov z obalov neskončilo na skládkach, ale bolo recyklovaných alebo inak zhodnotených.

 

EurActiv.sk je nezávislý informačný portál o dianí v EÚ a európskom dianí na Slovensku. Vďaka európskej sieti portálov je určitý obsah EurActiv.sk prenesený a lokalizovaný do ďalších 10 jazykov v Európe.