ENVI-PAK a PRO EUROPE zorganizovali v Bratislave konferenciu na tému spolupráca oprávnených organizácií so zberovými spoločnosťami, miestnymi samosprávami a spracovateľmi
V dňoch 26. až 28. novembra 2008 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov z 30 európskych krajín a Kanady združených v organizácii Pro-Europe

V dňoch 26. až 28. novembra 2008 sa v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov z 30 európskych krajín a Kanady združených v organizácii Pro-Europe. Cieľom konferencie bolo vymeniť si skúsenosti v oblasti spolupráce oprávnených organizácií z rôznych krajín so zberovými spoločnosťami, miestnymi samosprávami a spracovateľmi pri prevádzkovaní systémov separovaného zberu odpadov z obalov. Druhou veľmi aktuálnou témou diskusií sa stala svetová ekonomická kríza a jej priame dopady na trh vyseparovaných druhotných surovín.

Jednou zo svetových priorít je ochrana životného prostredia a trvale udržateľný rozvoj. Krajiny by preto mali dodržiavať stanovené ciele a princípy, medzi ktoré patrí aj separovanie odpadu v obciach. Práve tam totiž vzniká najväčšie množstvo odpadu. Komunálny odpad je však i zdrojom druhotnej suroviny a je len vecou systému zberu a triedenia, či sa táto surovina vyseparuje a odovzdá na využitie. „Vďaka dobre nastavenej spolupráci oprávnenej organizácie,so, zberovými spoločnosťami, miestnymi samosprávami a spracovateľmi sa medzi verejnosťou zvyšuje povedomie o dôležitosti a význame separovania odpadu čo vedie k zvýšenému objemu vyseparovaného odpadu v domácnostiach,“ uviedol Pascal Gislais, tajomník PRO EUROPE.

Pro_Europe_BA_speakerPodľa informácií účastníkov konferencie svetová ekonomická kríza zasahuje aj oblasť spracovania odpadov z obalov. Pokles výroby spôsobuje výrazne nižší záujem o suroviny potrebné na výrobu a tým aj o druhotné suroviny.

Konferencie sa aktívne zúčastnila i oprávnená organizácia ENVI-PAK. „Vďaka svojmu členstvu v PRO EUROPE sa ENVI-PAK môže oprieť o medzinárodné skúsenosti a využívať pre svojich klientov medzinárodné know-how, “ dodala Hana Nováková, generálny riaditeľ ENVI-PAK a.s.