ENVI-PAK a VEPOS Nováky podporili školy Trenčianskeho kraja v triedení odpadu
Nielen samosprávy zvyšujú komfort triedenia odpadov pre svojich občanov. Postupne pribúda škôl, ktoré chcú byť „zelené“ a vychovávajú svojich zverencov láske k prírode a starostlivosti o svoje okolie, kam patrí aj škola

Nielen samosprávy zvyšujú komfort triedenia odpadov pre svojich občanov. Postupne pribúda škôl, ktoré chcú byť „zelené“ a vychovávajú svojich zverencov láske k prírode a starostlivosti o svoje okolie, kam patrí aj škola.

vepos_novaky vepos_novaky1

ENVI-PAK im preto vyšiel v ústrety a spolu s verejno-prospešnými službami mesta Nováky zabezpečil niekoľkým základným školám v meste Nováky a v obciach Trenčianskeho kraja – Nitrianskych Sučanoch, Zemianskych Kostoľanoch a Valašskej Belej – materiálne a informačné vybavenie podporujúce triedenie odpadu. ENVI-PAK označil nálepkami kontajnery na triedený odpad s poučením o druhoch odpadov, ktoré do jednotlivých kontajnerov patria. Deti tak majú možnosť naučiť sa správne odpad triediť a škola podporí svoju „zelenú povesť“ .