ENVI-PAK bude na Pohode motivovať návštevníkov k zodpovednému triedeniu odpad
Triedenie odpadu na festivale Pohoda môže byť korunované oficiálnym slovenským rekordom

bazant_pohoda_logo_zmenseneTriedenie odpadu na festivale Pohoda môže byť korunované oficiálnym slovenským rekordom. Oprávnená organizácia ENVI-PAK spoločne so zberovou spoločnosťou Sita Slovensko sa už tento víkend na letisku pri Trenčíne spoločne s návštevníkmi festivalu pokúsia dosiahnuť oficiálny slovenský rekord v množstve vyseparovaného plastu na jednom podujatí. Priamo počas konania festivalu budú neprehliadnuteľné „hliadky ZELENÝ BOD“ odmeňovať tých, ktorí budú nakladať s odpadom správne a budú ho triediť. Tých, ktorí nebudú v triedení poriadni, budú motivovať k tomu, aby na separovanie odpadu, ktoré neodmysliteľne patrí k modernej a zodpovednej spoločnosti, nezabúdali ani počas oddychových aktivít.

Separovanie odpadu na festivale Pohoda je už štvrtý rok možné vďaka oprávnenej organizácii ENVI-PAK. „Množstvo vytriedeného odpadu na festivale každým rokom rastie, preto sú vyhliadky na rekord naozaj optimistické. Tešíme sa, že vzdelávacie a výchovné aktivity, ktoré sú pre ENVI-PAK jednou z priorít, už prinášajú svoje ovocie a triedenie odpadu sa stáva pre ľudí prirodzeným,“ hovorí Hana Nováková, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK. Na miestach, kde sa stretáva množstvo ľudí (napríklad na festivale Pohoda, kde sa ich počas troch dní stretne až 30 000) vznikne naozaj nesmierne množstvo odpadu – v roku 2009 až viac než 76 ton. Veľké množstvo tohto odpadu však môže byť vytriedené a následne spracované ako druhotná surovina, čo šetrí vzácne prírodné zdroje. pohoda%20kontajner

Počas piatka a soboty medzi 13,00 a 17,00 hod. budú môcť návštevníci v sektore neziskových organizácií pri obrovskom kontajneri tipovať, koľko kilogramov plastového odpadu sa na tohtoročnej Pohode vytriedi. Tip, ktorý sa najviac priblíži k výsledku, vyhrá horský bicykel. (Výber ceny je symbolický – na výrobu rámu horského bicykla totiž stačí 670 hliníkových plechoviek.)

Súčasťou rekordu budú všetky plasty vyseparované počas festivalu – každý kontajner na plasty sa bude počítať. Najviac odpadu na Pohode už tradične tvoria plasty, zberová spoločnosť na ne preto vyčlenila až 210 kontajnerov s celkovým objemom 153 600 litrov. Plastový odpad zo všetkých kontajnerov sa po skončení festivalu odváži a oficiálni arbitri slovenských rekordov vyhodnotia, či sa dosiahol oficiálny slovenský rekord.

Okrem plastov bude na festivale možné triediť i kovový a papierový odpad. Pripravených je 42 kontajnerov spoločných pre papier a kov, ktoré majú spolu objem 20 400 litrov. Po odvezení z festivalu sa tento odpad dotriedi na triediacej linke. „Naozaj dôverujeme návštevníkom v ich ochote triediť na festivale odpad. Dôkazom je i to, že na ostatný odpad, ktorý sa nevytriedi, sme vyčlenili len 180 kusov malých 120 litrových kontajnerov,“ verí prokurista zberovej spoločnosti Sita Slovensko, Roman Rabiňák. Nálepky na každom z kontajnerov budú zrozumiteľne inštruovať, aký typ odpadu do konkrétneho kontajnera patrí.

Okrem možnosti triediť odpad budú mať ľudia príležitosť poradiť sa o separovaní odpadu u nich doma, maskoti v podobe ochrannej známky ZELENÝ BOD i hostesky budú ochotne informovať a odpovedať na otázky hostí festivalu.