ENVI-PAK hlavný partner výstavy Trvalé bydlisko Zem v Detskom múzeu
ENVI-PAK si pripomenie významné dni v roku, Svetový deň vody (22.3.) a Hodinu Zeme (23

 

ENVI-PAK si pripomenie významné dni v roku, Svetový deň vody (22.3.) a Hodinu Zeme (23.3.), v pozícii hlavného partnera výstavy pod názvom Trvalé bydlisko - Zem a Voda je život. Pre deti mladšieho školského veku ju pripravilo Detské múzeum SNM v Bratislave a bude otvorená od 23. marca do 30. októbra 2015 od 23. 3. do 30. 10. 2015. Môžete ju navštíviť denne od 10.00 do 18:00 hodiny mimo pondelka. Výstava poskytuje priestor pre rodiny s deťmi či školské skupiny inšpirujúci k vzdelávaniu prostredníctvom hry.

vystava_trvale_bydlisko vystava_trvale_bydlisko3

Cieľom výstavy „Trvalé bydlisko - Zem“ a „Voda je život“ je hravými a zážitkovými metódami v interaktívnom prostredí priblížiť udržateľnosť rozvoja spoločnosti po stránke ekologickej, technicko-ekonomickej a sociálnej.

Výstava je rozdelená na dve sekcie. V prvej si deti v rôznych aktivitách otestujú vedomosti o odpade, ktorý produkujeme v našich domácnostiach, zoznámia sa s významom ochrannej známky ZELENÝ BOD na obaloch výrobkov a pokúsia sa vlastným umom zmenšiť skládky odpadu. Zistia, že s trochou úsilia by sme dokázali znovu použiť a recyklovať viac ako 70 percent odpadu na skládkach, kde sa nachádzajú také vzácne suroviny ako sú sklo, kov alebo papier. Ukáže im, ako a o koľko by sa nám znížila potreba nových prírodných zdrojov, ak by sme ich vedeli opätovne použiť a o koľko by sa znížili naše environmentálne, ekonomické a zdravotné problémy. Na ploche približne 120 m2 budú mať deti možnosť zahrať si aj špeciálnu hru, ktorej princíp je založený na interaktívnom premietaní animácií na topografický model krajiny.

vystava_trvale_bydlisko2 vystava_trvale_bydlisko4 vystava_trvale_bydlisko6

Druhá sekcia výstavy je určená vode. Deťom objasní najmä otázky: prečo by sme mali vodou šetriť, ktoré rastliny a živočíchy majú vo vode svoj domov, aký vplyv majú na vodu klimatické zmeny, aké množstvo zdrojov pitnej vody máme na Zemi, či kedy dochádza k povodniam.