ENVI-PAK hodnotí rok 2013 ako úspešný
Desiaty rok na trhu bol pre oprávnenú organizáciu ENVI-PAK úspešný. Za rok 2013 sme splnili povinnosti za svojich klientov v objeme zhodnotených a zrecyklovaných odpadov z obalov

Desiaty rok na trhu bol pre oprávnenú organizáciu ENVI-PAK úspešný. Za rok 2013 sme splnili povinnosti za svojich klientov v objeme zhodnotených a zrecyklovaných odpadov z obalov. Prispeli sme k úspore emisií skleníkových plynov v objeme 38.449 ton CO2 a 658 mil. MJ energie, čím sa všetci partneri zapojení do systému ENVI-PAK významne podieľali na znížení produkcie globálnych emisií a na ochrane životného prostredia.

Na trhu sme stále lídrom v objeme zhodnotených odpadov z obalov presahujúcom 50 % trhového podielu, v poskytovaní odborných služieb v odpadovom hospodárstve, informačnom servise a kvalifikovanom poradenstve. Poskytujeme služby 1200 organizáciám a 1600 mestám a obciam, ktoré zároveň finančne podporujeme. Za 10 rokov sme zabezpečili recykláciu takmer jedného milióna ton odpadu a prispeli k úspore emisií skleníkových plynov a energie v priemere 33.700 t CO2 a 569 mil. MJ energie ročne.

Podrobne sa o všetkých činnostiach a aktivitách ENVI-PAK dočítate v Správe o činnosti ENVI-PAK za rok 2013.