ENVI-PAK je partnerom projektu Európskej komisie
Oprávnená organizácia ENVI-PAK sa stala oficiálnym podporovateľom kampane ,,Prebudená generácia’’ (Generation Awake) - projekt Eúropskej komisie, ktorý sa zameriava na environmentálne, hospodárske, sociálne a osobné následky neudržateľného využívania zdrojov

generation%20awake%20sk%20q_reflex%20blueOprávnená organizácia ENVI-PAK sa stala oficiálnym podporovateľom kampane ,,Prebudená generácia’’ (Generation Awake) - projekt Eúropskej komisie, ktorý sa zameriava na environmentálne, hospodárske, sociálne a osobné následky neudržateľného využívania zdrojov.

 

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre životné prostredie spustilo kampaň v roku 2011 s cieľom podnietiť ľudí k zamysleniu sa nad ich spotrebnými návykmi a ich dosahu na životné prostredie, prírodné zdroje, kvalitu života, zdravie a úroveň blahobytu.

Záverečná fáza kampane sa zameriava na odpadové hospodárstvo. Interaktívna webová stránka nabáda ľudí, aby objavili hodnotu odpadu, pričom ukazuje, ako ho možno miesto vyhodenia znova použiť, recyklovať, zamieňať či opraviť. K návštevníkom webovej stránky kampane prehovárajú animované postavičky, ktoré poukazujú na dôsledky našich každodenných nákupných rozhodnutí.

 

Za odľahčeným tónom kampane sa ukrýva vážna myšlienka: v odpadoch sa často nachádzajú hodnotné materiály, ktoré možno vrátiť do hospodárskeho systému. Hospodárstvo Európskej únie dnes pre nevhodné nakladanie s odpadom prichádza o značnú časť potenciálnych druhotných surovín.

Kampaň Európskej komisie šíri myšlienku kruhového (cyklického) hospodárstva – systém, ktorý optimalizuje tok produktov a služieb tak, aby boli suroviny čo najviac využité a tvorba odpadu znížená na minimum.

Dôležitou myšlienkou kampane, s ktorou sa ENVI-PAK jednoznačne stotožňuje, je neodkladnosť vnímania odpadu ako zdroja, nie ako záťaže.