ENVI-PAK je partnerom projektu Vyčistime si Slovensko
Oprávnená organizácia ENVI-PAK sa ako partner pridala k Ministerstvu životného prostredia SR a mimovládnej ochranárskej organizácii Greenpeace, ktorí spoločne vyhlásili projekt Vyčistime si Slovensko

Oprávnená organizácia ENVI-PAK sa ako partner pridala k Ministerstvu životného prostredia SR a mimovládnej ochranárskej organizácii Greenpeace, ktorí spoločne vyhlásili projekt Vyčistime si Slovensko. Cieľom projektu je prispieť k odstráneniu odpadov nachádzajúcich s v našom okolí. Ide najmä o drobný odpad, ktorý nezodpovední ľudia vyhadzujú v okolí ciest. Myšlienkou iniciatívy, na ktorej sa zúčastňuje aj Združenie miest a obcí Slovenska, je vyzvať občanov, aby na obvodných úradoch životného prostredia nahlásili miesta, kde sa nachádzajú čierne skládky.

Ľudia vnímajú odpad ako vec, ktorej sa musia zbaviť. Mnohí to robia veľmi nevyberavým spôsobom, následkom čoho potom vznikajú čierne skládky a životné prostredie je znečistené. Na konanie takýchto spoluobčanov doplácame všetci, pretože znepríjemňujú život nám všetkým. „Projekt Vyčistime si Slovensko, ktorý sa uskutočňuje pri príležitosti Dňa Zeme, je veľmi dobrou príležitosťou na to, aby sme ukázali, že nie všetci obyvatelia Slovenska sú rovnakí, že je veľa ľudí, ktorým záleží na prostredí, v ktorom žijú. Projekt Vyčistime si Slovensko je výbornou príležitosťou vysvetliť občanom, ako je potrebné narábať s odpadom,“ uviedla Hana Nováková, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK pri príležitosti spustenia projektu.

Ohlásenie a následné vyčistenie kritických území je len prvým krokom na ceste k zlepšeniu životného prostredia. Občanom je tiež dôležité vysvetliť a zároveň ukázať, ako môžu narábať s odpadom tak, aby nekončil v prírode, ale zároveň aby nezaťažil priveľmi ich finančný rozpočet. Ukázať a vysvetliť, že sú aj iné možnosti, ako sa zbaviť vecí, ktoré už nepotrebujú a nie odviezť ich za mesto.

Príkladom môže byť separovanie odpadu, ktorý vzniká v domácnostiach. Podľa prieskumov verejnej mienky viac ako 90% obyvateľov Slovenska chce triediť odpad, avšak nevedia presne ako. Mnohokrát ľudia nevedia, prečo je dobré odpad triediť. „A aj z tohto dôvodu je dôležité zamerať sa na osvetu a vysvetliť občanom, že keď budú odpad správne separovať, urobia niečo pozitívne pre našu planétu, pretože ušetria vzácne prírodné zdroje, a zároveň urobia niečo aj pre seba,“ dodala Hana Nováková.

Ak z odpadu občania vytriedia materiál, ktorý je možné zhodnotiť, zbytkového zmesného komunálneho odpadu zostane menej. Triediteľné sú zložky ako plasty, papier, sklo, ale aj kovy a nápojové kartóny. Znížením produkovania zmesného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládke, nebude musieť mesto alebo obec a následne občan platiť vysoké poplatky.

Projekt Vyčistime si Slovensko, ktorý vznikol v spolupráci ministerstva, Greenpeace, Združenia miest a obcí ako i ostatných partnerov, je dobrým príkladom, kam by sa mala uberať výchova občanov a osveta.

Dúfame, že podobných projektov bude v budúcnosti viac a zapojí sa do nich aj viac partnerov.