ENVI-PAK na Dni odpadového hospodárstva 2009
ENVI-PAK sa rovnako ako každú jeseň, i tento rok zúčastnil ako partner na odbornej konferencii Dni odpadového hospodárstva

ENVI-PAK sa rovnako ako každú jeseň, i tento rok zúčastnil ako partner na odbornej konferencii Dni odpadového hospodárstva. Tento deň – 19. november, patril odborníkom z oblasti odpadového hospodárstva. Stretli sa tu zástupcovia štátnej správy, miestnych samospráv, ZMOSu, Únie miest a obcí Slovenska, Recyklačného fondu, zberových spoločností a recyklátorov a tiež zástupcovia povinných osôb prostredníctvom oprávnených organizácií a kolektívnych systémov.

Práve v období krízy, ktorá postihla takmer všetky oblasti odpadového hospodárstva, je dôležité zdieľať skúsenosti a venovať sa témam, ktoré sú naliehavé.

Okrem užitočných informácií o stave odpadového hospodárstva Slovenska, Českej republiky a Rakúska, legislatívnych rámcoch a pripravovaných koncepciách, bolo hlavnou témou kongresu energetické zhodnocovanie odpadov. Slovenská republika v energetickom zhodnocovaní oproti ostatným krajinám Európskej únie zatiaľ výrazne zaostáva, aj preto je uvedená téma vysoko aktuálna.

Okrem účasti na prednáškach mal ENVI-PAK v priestore kongresu už tradične i prezentačný stánok, pri ktorom informoval o svojich aktivitách zástupcov samospráv, i podnikateľov a návštevníkom poskytoval propagačné materiály a edukatívne pomôcky o správnom separovaní odpadu.