ENVI-PAK na Green day k Sv. týždňu zelených budov
V piatok 26. 9. v čase od 9:00 do 14:00 sa v Shopping parku AVION v Bratislave stretlo viac ako 2000 najmä mladých ľudí na podujatí GREEN DAY, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového týždňa zelených budov (22

V piatok 26. 9. v čase od 9:00 do 14:00 sa v Shopping parku AVION v Bratislave stretlo viac ako 2000 najmä mladých ľudí na podujatí GREEN DAY, ktoré sa konalo pri príležitosti Svetového týždňa zelených budov (22. - 26. 9). Témou Svetového týždňa zelených budov je vyzvať ľudí k aktivite prostredníctvom hesla: „Get Up, Green Up“ (Prebuď sa, mysli zeleno).

Medzi stánkami s kreatívnymi módnymi dielňami, premietaním filmov, fotostien, prezentáciou elektromobilu a iných atraktívnych akcií mal svoje miesto aj stánok ENVI-PAK s hrami, súťažami a cenami pre víťazov.

1401719_1470795429867173_3871205892798442185_o10659054_1470791283200921_4568953974906163049_o

10540718_1470791213200928_9092887733800714589_o1596674_1469844759962240_6794110341939645052_o  

Podujatie bolo venované predovšetkým mladým ľuďom a rodinám. Jeho cieľom bolo zvýšiť povedomie žiakov stredných škôl a verejnosti o ochrane životného prostredia a motivovať ľudí k aktívnemu zapájaniu sa do činností, ktoré s ochranou životného prostredia súvisia.