ENVI-PAK na PRO EKO v Banskej Bystrici
V dňoch 21. až 24. apríla 2009 sa ENVI-PAK zúčastnil na 5. ročníku výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO

V dňoch 21. až 24. apríla 2009 sa ENVI-PAK zúčastnil na 5. ročníku výstavy recyklácie a zhodnocovania odpadov PRO EKO. ENVI-PAK nadviazal na svoju úspešnú účasť na tomto podujatí v predchádzajúcich rokoch, keď bola táto výstava známa pod názvom RIS. Vo výstavnom stánku sme počas štyroch dní informovali odbornú verejnosť o službách oprávnenej organizácie ENVI-PAK a tiež o ochrannej známke ZELENÝ BOD. Ostatní návštevníci sa dozvedeli, prečo je dôležité separovať odpad a poradili sme im, ako to robiť správne. Informácie si mohli odniesť na letákoch, ktoré im uľahčia separovanie odpadu aj v budúcnosti. Deti boli milo prekvapené tým, čo všetko je možné z druhotných surovín vyrobiť, preto veríme, že budú mať silnú motiváciu na to, aby odpad sami separovali a viedli k tomu i svojich rodičov.