ENVI-PAK na informoval o novom zákone o obaloch i v Česku
Z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona č. 119/2010 o obaloch k 1. máju 2010 sa zmenili viaceré povinnosti u povinných osôb, ktoré uvádzajú na slovenský trh výrobky v obaloch, balia a plnia na Slovensku výrobky do obalov, prípadne dovážajú prázdne obaly určené koncovému spotrebiteľovi

Z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového zákona č. 119/2010 o obaloch k 1. máju 2010 sa zmenili viaceré povinnosti u povinných osôb, ktoré uvádzajú na slovenský trh výrobky v obaloch, balia a plnia na Slovensku výrobky do obalov, prípadne dovážajú prázdne obaly určené koncovému spotrebiteľovi.

Z tohto dôvodu ENVI-PAK prijal 1. júna 2010 pozvanie českej autorizovanej obalovej spoločnosti EKO-KOM a pre pracovníkov ich klientskeho oddelenia pripravil školenie týkajúce sa nového zákona o obaloch. Upozornili sme na zmeny oproti predchádzajúcemu zákonu č 529/2002, vysvetlili všetky povinnosti povinných osôb, ktoré nový zákon o obaloch priniesol, ako aj odpovedali na konkrétne otázky našich kolegov z Českej republiky.1. a 2. júna 2010 sme sa zároveň ako prednášajúci zúčastnili dvoch seminárov, ktoré pre svojich klientov zorganizovala Obalová asociace SYBA. Oba semináre boli zamerané na porovnanie obalovej legislatívy v Českej republike a na Slovensku. Hostia si mohli porovnať povinnosti, ktoré si plnia v Čechách s povinnosťami, ktoré sa ich týkajú, ak sú povinnými osobami i na Slovensku. Účastníci mali množstvo konkrétnych otázok z praxe, na ktoré získali odpovede a vedeli použiť nadobudnuté vedomosti z ohľadom na ich vlastné podnikanie na slovenskom trhu. Súčasťou prezentácie bolo i predstavenie služieb a činnosti oprávnenej organizácie ENVI-PAK.