ENVI-PAK na konferencii o životnom prostredí v Považskej Bystrici
25. novembra 2010 sa ENVI-PAK už po siedmykrát  zúčastnil na Konferencii o životnom prostredí, ktorá sa konala v Považskej Bystrici

foto%20pb_201025. novembra 2010 sa ENVI-PAK už po siedmykrát  zúčastnil na Konferencii o životnom prostredí, ktorá sa konala v Považskej Bystrici. V roku 2010 sa uskutočnil 16. ročník tohto tradičného podujatia, ktoré je ojedinelé v rámci celého Slovenska. Environmentálni odborníci i laická verejnosť na konferencii diskutovali a hľadali odpovede na rôzne otázky z oblasti životného prostredia. Jeden blok konferencie bol venovaný odpadovému hospodárstvu  a bol rozdelený na dve podtémy. Prvá sa týkala odpadov z obalov a povinností podnikateľov v súvislosti so zákonom o obaloch a druhá novej smernice Európskej únie o odpade.ENVI-PAK diskutoval s návštevníkmi o dôležitosti triedenia odpadu a v rámci prezentácií predstavil činnosť oprávnenej organizácie a jej prínos pre povinné osoby i miestne samosprávy. Predstavili sme i niektoré z osvetovo – vzdelávacích aktivít, ktoré sme uskutočnili počas roka 2010.