ENVI-PAK na kongrese Deň odpadového hospodárstva 2010
Deň odpadového hospodárstva bol  aj v roku 2010 zorganizovaný i vďaka partnerstvu s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK

doh_2010_newDeň odpadového hospodárstva bol  aj v roku 2010 zorganizovaný i vďaka partnerstvu s oprávnenou organizáciou ENVI-PAK. Ako každý rok, i tento ročník bol príležitosťou na stretnutie odbornej verejnosti a diskusiu k aktuálnym otázkam odpadového hospodárstva na Slovensku. Skúsenosti a odporúčania si vymenili zástupcovia štátnej správy, miestnych samospráv, Recyklačného fondu, zberových spoločností a recyklátorov a tiež zástupcovia povinných osôb prostredníctvom oprávnených organizácií a kolektívnych systémov.V prvom bloku prezentácií boli predstavené národné politiky odpadového hospodárstva Slovenska, Rakúska a Českej republiky v horizonte roku 2020. Kongres pokračoval aktuálnymi témami v oblasti plnenia povinností dovozcov, výrobcov a povinných osôb, a bilancoval uplynulé obdobie rozšírenej zodpovednosti výrobcov elektrozariadení za nakladanie s elektroodpadom, povinnosti povinných osôb v oblasti nakladania s odpadmi z obalov a odprezentovaná bola i nezávislá právna analýza Recyklačného fondu. Keďže Slovenská republika má výrazné nedostatky vo využívaní energetického zhodnocovania odpadu, ďalší blok prednášok bol venovaný práve tejto téme.doh_2010_stanokDiskusné fórum „Aká bude budúcnosť odpadového hospodárstva“ bolo príležitosťou vymeniť si postoje, názory a plány všetkých zainteresovaných o budúcnosti odpadového hospodárstvaOkrem účasti na prednáškach a aktívnej účasti v diskusnom fóre, ktoré uzatvorilo tohtoročný Deň odpadového hospodárstva, mal ENVI-PAK v priestore kongresu už tradične i prezentačný stánok, pri ktorom informoval o svojich aktivitách zástupcov samospráv i podnikateľov a návštevníkom poskytoval propagačné materiály a edukatívne pomôcky o správnom triedení odpadu.