ENVI-PAK o Separovaní odpadu v televízii TA3
16. novembra 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Labyrint v televízii TA3 generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o triedení odpadu

labyrint_image16. novembra 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Labyrint v televízii TA3 generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o triedení odpadu. Osveta a vzdelávanie verejnosti o separovaní odpadu je veľmi dôležitá i pre povinné osoby. Len ak bude na Slovensku triedenie odpadu na dobrej úrovni a vyseparuje sa dostatočné množstvo materiálu, bude možné plniť stále sa zvyšujúce limit zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a povinné osoby budú napĺňať povinnosti, ktoré im ukladá obalová legislatíva.V relácii odzneli informácie o tom, prečo je triedenie odpadu dôležité, ako to robiť správne a ako sa ďalej využíva vyseparovaný materiál.  


Celú reláciu si môžete pozrieť v archíve televízie TA3:

http://www.ta3.com/sk/relacie/9_labyrint/10462_triedenie-odpadu-sa-vyplati