ENVI-PAK o podpore pre mestá a obce
V utorok, 22. júna 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Labyrint na TA3 generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o priamej finančnej podpore, ktorú ENVI-PAK ponúka mestám a obciam za všetok odpad z obalov vyzbieraný na území obce a následne odovzdaný na recykláciu

novakova_ta3_labyrintV utorok, 22. júna 2010 o 20.45 hod., bola hosťom relácie Labyrint na TA3 generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, Hana Nováková MBA, ktorá hovorila o priamej finančnej podpore, ktorú ENVI-PAK ponúka mestám a obciam za všetok odpad z obalov vyzbieraný na území obce a následne odovzdaný na recykláciu. Okrem finančnej podpory ENVI-PAK ponúka mestám a obciam i kvalifikované poradenstvo a spoluprácu pri vzdelávaní obyvateľov v oblasti triedenia odpadu. Zároveň poskytuje pomoc pri príprave projektov na čerpanie prostriedkov z eurofondov.Od septembra 2009 do júna 2010 sa už viac ako 700 slovenských miest a obcí (viac ako 1,4 milióna obyvateľov) stalo súčasťou systému podpory separovaného zberu. Viac o systéme, do ktorého môže vstúpiť naozaj každé mesto a obec na Slovensku, sa môžete dozvedieť z archívu relácií TA3: http://www.ta3.com/sk/relacie/9_labyrint/9546_separovany-zber-v-obciach-a-kriza. .