ENVI-PAK o povinnostiach povinných osôb v televízii TA3
Blíži sa koniec februára. Väčšina podnikateľov už má svoj „koniec roka“ za sebou

Blíži sa koniec februára. Väčšina podnikateľov už má svoj „koniec roka“ za sebou. Jednou z posledných povinností, ktoré majú na pamäti je 31. marec a s ním spojený termín daňových priznaní. Pre mnohých podnikateľov je však dôležitý ešte jeden termín, ktorý musia stihnúť.  Podľa zákona o obaloch, musí byť najneskôr do konca februára ohlásené Ministerstvu životného prostredia evidencia o množstve obalov uvedených na trh alebo do obehu a o plnení tzv. záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov. O povinnostiach súvisiacich s odpadom z obalov porozprávala v spravodajstve televízie TA3 Hana Nováková, predsedníčka predstavenstva oprávnenej organizácie ENVI-PAK: