ENVI – PAK ocenil ďalšiu zodpovednú organizáciu
Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO sa rozhodla dokázať, že tiež patrí medzi zodpovedné spoločnosti, ktorým triedenie odpadu a životné prostredie nie je ukradnuté

Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO sa rozhodla dokázať, že tiež patrí medzi zodpovedné spoločnosti, ktorým triedenie odpadu a životné prostredie nie je ukradnuté. Prešla environmentálnym auditom a získala základnú úroveň certifikátu zodpovednej organizácie.

 

Audit bol zameraný na to, ako sa dcérska spoločnosť medzinárodného koncernu TCHIBO chová voči svojmu okoliu z hľadiska odpadov, znečisťovania prostredia, šetrenia prírodných zdrojov a environmentálnych aktivít. Je teda hrdým zástupcom zahraničnej materskej spoločnosti TCHIBO.

 

Projekt Zodpovedná spoločnosť je medzinárodný partnerský projekt zameraný na zvýšenie vedomostí, zručností a návykov týkajúcich sa triedenia odpadov z obalov, na zmenu spotrebiteľského správania a prevzatie zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijeme. TCHIBO SLOVENSKO je tak už v poradí jedenástou spoločnosťou, ktorej ENVI - PAK udelil certifikát Zodpovednej organizácie.

 

„Spoločnosť sa prostredníctvom mnohých programov usiluje o zlepšenie životných podmienok ľudí i zachovanie prírody. Dlhodobým cieľom firmy je 100% udržateľné podnikanie,“ deklarovala Lenka Mašková, manažérka pre spoločenskú zodpovednosť spoločnosti Tchibo.

 

Ako poďakovanie za zodpovednosť sme pre zamestnancov spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO zorganizovali školenie o triedení odpadov spojené s oficiálnym odovzdaním certifikátu Zodpovednej organizácie. Zamestnanci TCHIBA sa mohli naučiť niečo viac o histórii odpadu, o správnom triedení, kam odpad putuje po vytriedení a čo sa z neho stáva po jeho recyklácii. Dozvedeli sa, čo všetko ešte môžu zmeniť, aby sa v spoločnosti TCHIBO SLOVENSKO zlepšili v spoločenskej zodpovednosti. Ako správne nastaviť triedenie, zbierať elektroodpad, odovzdávať použité materiály na spätný odber. Tiež mali možnosť spraviť si svoj vlastný test a tak zistiť, aká je ich ekologická stopa na životnom prostredí. Okrem iného sa naučili triediť odpad na interaktívnej dotykovej obrazovke, čo bolo pre nich veľkou zábavou. Mnohí z nich sa vrátili do detských čias, keď medzi sebou súperili, kto hru vyhrá. Ale najmä pochopili, čo všetko ešte môžu spraviť pre životné prostredie aj ako jednotlivci.

Prednáška v Zodpovednej organizácii Tchibo   Prednáška - Zodpovedná organizácia Tchibo

 

„Zamestnancov organizácií, študentov, obyvateľov obcí a verejnosť je dôležité vzdelávať o správnom zaobchádzaní s odpadom a podporovať tak činnosť v oblasti triedenia odpadov a ochrany životného prostredia,“ vyjadrila sa Silvia Nosálová, riaditeľka pre komunikáciu a marketing.

 

Spoločnosť TCHIBO SLOVENSKO sa zaradila medzi zodpovedné organizácie ocenené certifikátom ENVI – PAK, medzi ktoré patria spoločnosti ako Heineken Slovensko, Lidl Slovenská republika, BRAMAC – strešné systémy, Nestlé Slovensko, CANON SLOVAKIA, Nutricia, OBAL - SERVIS, KINEX KLF, KNAUF Bratislava, či VEPOS – SKALICA.

 

Držíme im palce v ďalšej zaslúžilej činnosti pre našu planétu ZEM.