04. 12. 2013

ENVI – PAK ocenil najlepšie mestá a obce v triedení odpadu

Spoločnosť ENVI – PAK vyhlásila už 6. ročník Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov

Spoločnosť ENVI – PAK vyhlásila už 6. ročník Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov. V rámci konferencie Samospráva a triedený zber 2015 boli mestám a obciam odovzdané finančné odmeny v celkovej výške 10.500 EUR. Najaktívnejšie samosprávy boli spoločnosťou ENVI-PAK odmenené šekmi s finančnou odmenou, diplomami a elegantnými sklenenými plaketami. Samosprávam, ktoré boli najaktívnejšie v triedení odpadov, tak bolo spoločnosťou ENVI – PAK doposiaľ za všetky ročníky odovzdaných už 63.000 EUR. 

 

plakety ENVI-PAK odovzdal ceny víťazom súťaže o najlepšie mestá Víťaz súťaže Ekologický počin roka

Hlavným zámerom vyhlasovateľa Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadov spoločnosti ENVI-PAK bola motivácia samospráv k zodpovednejšiemu prístupu v otázkach odpadového hospodárstva a environmentálnym aktivitám. Preto aj zapojiť sa do súťaže bolo možné v rôznych kategóriách. Aby bola súťaž spravodlivá, prihliadalo sa na veľkosť samospráv. Súťažiace samosprávy boli rozdelené podľa veľkosti do dvoch kategórií. Obce a mestá s počtom obyvateľov do 5000 a obce a mestá nad 5000 obyvateľov.

 

V kategórii Samospráva s najvyššou vyseparovateľnosťou, bolo sledované celkové množstvo vytriedených komodít, t.j. papier, sklo, plast a viacvrstvové kombinované materiály v kilogramoch v prepočte na jedného obyvateľa samosprávy za rok. Víťazmi stali: do 5000 obyvateľov obec Lazisko a nad 5000 obyvateľov mesto Nová Dubnica.

 

Ďalším kritériom hodnotenia bola efektivita inštalovanej zbernej siete, kde bolo vyhodnocované množstvo vyzbieraného odpadu z veľkosti inštalovanej zbernej siete, t.j. ako efektívne sú využívané kontajnery a vrecia, ktoré majú občania k dispozícii. Samosprávou s najefektívnejšou inštalovanou zbernou sieťou v kategórii do 5000 obyvateľov sa stala obec Kamenec pod Vtáčnikom a v kategórii nad 5000 obyvateľov mesto Dubnica nad Váhom.

 

V kategórii Samospráva s najvyššou hustotou zbernej siete sa prihliada na fakt, aký objem kontajnerov a vriec majú ľudia k dispozícii na triedenie a teda ako komfortné sa pre nich triedenie stáva. Samospráva s najvyššou hustotou zbernej siete do 5000 obyvateľov sa stala obec Hliník nad Hronom a nad 5000 obyvateľov mesto Humenné.

 

Celkovým víťazom, ktorý bol v posledných štyroch kvartáloch úspešný vo všetkých spomínaných kategóriách sa stalo mesto Trenčín a získalo hlavnú výhru 3.000 EUR. Podmienkou pri hodnotení bolo aj to, či obec triedi všetky základné druhy odpadu: papier, plasty, sklo, kovové obaly a viacvrstvový kombinovaný materiál (VKM).

ENVI-PAK odovzdal hlavnú cenu v tiredení odpadov mestu Trenčín 

 

Poslednou z kategórií súťaží, ktorá motivovala obce a mestá k environmentálnym počinom, bola súťaž s názvom Ekologický počin roka, ktorá sa teší najväčšej obľube spomedzi kategórií súťaži a to najmä preto, že hlasovanie za víťaza prebieha online na webovej stránke www.envipak.sk a môžu sa do neho zapojiť všetci občania a to nielen s daných samospráv.

 

Obce sa tak môžu pýšiť svojimi environmentálnymi projektmi aj pred ostatnými samosprávami. Do užšieho výberu sa dostalo 7 obcí, za ktoré bolo možné hlasovať počas dvoch týždňov internetovým hlasovaním. Cenu za ekologický počin roka si nakoniec odniesla obec Nižný Hrušov, za ktorú hlasovalo 1142 ľudí z celkového počtu 3631 právoplatne hlasujúcich.

 

Do súťaže boli zaradené všetky partnerské samosprávy, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s ENVI-PAK, riadne a včas si plnia všetky povinnosti a zasielajú elektronické kvartálne výkazy a pravidelné ročné dotazníky. Pre vyhodnotenie súťaže slúžia elektronické výkazy za posledné 4 kvartály, ktoré predchádzajú súťaži.