16. 01. 2007

ENVI-PAK odovzdal ministerstvu pripomienky k novému zákonu o obaloch

Spoločnosť ENVI-PAK, ako účastník medzirezortného pripomienkového konania, odovzdala Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky pripomienky k návrhu nového zákona o obaloch

Spoločnosť ENVI-PAK, ako účastník medzirezortného pripomienkového konania, odovzdala Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky pripomienky k návrhu nového zákona o obaloch.

V prípade, že ste naším klientom a máte záujem o predmetný materiál na vyžiadanie Vám zašleme jeho kópiu.