ENVI-PAK podal hlásenie o plnení limitov za rok 2010
Dňa 28. februára 2011 oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila v súlade s platnou legislatívou (podľa § 8 ods

Dňa 28. februára 2011 oprávnená organizácia ENVI-PAK predložila v súlade s platnou legislatívou (podľa § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch) Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov za kalendárny rok 2010. V tomto hlásení sú uvedené sumarizované údaje za obdobie roku 2010, ktoré preukazujú splnenie zákonnej povinnosti povinných osôb zapojených do systému ENVI-PAK za objemy obalov, ktoré boli oprávnenej organizácii ENVI-PAK za rok 2010 nahlásené. 

ENVI-PAK splnil záväzné limity zberu, zhodnocovania a recyklácie za všetkých svojich klientov.