ENVI-PAK reprezentoval Slovenskú republiku na diskusii o ekologickom občianstve
Bratislava 24. októbra 2006: Na 3. medzinárodnom kongrese PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe) pod názvom „Zelený Bod 2006: ÚSPEŠNÁ CESTA SMEROM K ENVIRONMENTÁLNEMU OBČIANSTVU“, ktorý sa uskutočnil v Paríži 19

Bratislava 24. októbra 2006: Na 3. medzinárodnom kongrese PRO EUROPE (Packaging Recovery Organization Europe) pod názvom „Zelený Bod 2006: ÚSPEŠNÁ CESTA SMEROM K ENVIRONMENTÁLNEMU OBČIANSTVU“, ktorý sa uskutočnil v Paríži 19. – 20. októbra, boli aktívni nielen slovenskí odborníci, ale aj reprezentanti slovenskej verejnosti. Tak ako na predošlom kongrese v Berlíne, aj na tomto ročníku kongresu sa zúčastnili reprezentanti spol. ENVI-PAK, a.s., ktorá je licencovaným partnerom PRO EUROPE a zaoberá sa zabezpečením zberu a separácie odpadov z obalov ako aj plnením cieľov recyklácie.

Cieľom 3. medzinárodného kongresu bolo spojiť predstaviteľov z oblasti environmentálnej politiky, obchodu, vedy, mimovládnych organizácií a priemyslu, tvorcov mienky a novinárov, lokálnej samosprávy a spotrebiteľov, aby diskutovali o potrebe zmeny v myslení a správaní, nové stratégie a pohľad na kľúčové ciele, ktoré boli dosiahnuté.

 

ENVI-PAK, a.s., ako spoločnosť, ktorá je licencovaným partnerom PRO EUROPE na Slovensku a je držiteľom licencie značky „Zeleného bodu“ sa na kongresoch zúčastňuje pravidelne. Podľa generálnej riaditeľky spol. ENVI-PAK, a.s. Hany Novákovej sa diskusie kongresu venovali témam súvisiacim s dnešným životným štýlom - možnosť minimalizácie odpadov, problematika zberu odpadov z obalov od spotrebiteľov, možnosti recyklácie odpadov, znečistenie ovzdušia a vody. „Z názvu kongresu - Úspešná cesta k environmentálnemu občianstvu - je jasné, že ponúkol množstvo názorov a riešení na súčasný stav životného prostredia a postojov občanov k nemu“, dodala Hana Nováková. „Kongres však predovšetkým poskytol fórum pre diskusiu a výmenu skúseností medzi členmi PRO EUROPE a externými odborníkmi a zároveň zdôraznil prínos recyklácie odpadov z obalov k trvalo udržateľnému rozvoju,“ dodáva riaditeľka ENVI-PAKU.

 

Minister životného prostredia SR Jaroslav Izák, ocenil prepracovanosť systému zberu odpadov z obalov od spotrebiteľov. Pripomenul, že Smernica Európskej únie č. 94/62/EC ponecháva členským krajinám voľnosť pri výbere konkrétneho systému, akým si zabezpečia hospodárenie s odpadom z obalov. Zároveň zdôraznil, že Európska únia stanovila pre všetky členské krajiny prísne ciele recyklácie, ktoré musí Slovenská republika naplniť do roka 2012.

 

K vrcholom podujatia patrilo odovzdávanie siedmich otvorených listov Mládežníckeho Eko Parlamentu (Youth Eco Parliament - YEP), ktoré v školskom roku 2005/2006 spoločne vypracovávali žiaci stredných škôl z 13 krajín Európy a Kanady. V nich poukázali na základné problémy životného prostredia. Zároveň ponúkli riešenia, ktoré by pomohli ich životné prostredie vylepšiť. Slovenskú republiku reprezentovalo 5 žiakov Strednej priemyselnej školy chemickej zo Šale: svojím projektom ekologickej stopy, ktorú realizovali v meste Šaľa na vzorke obyvateľov, významne prispeli k tvorbe názorov mládeže na prácu dospelých. Francúzska ministerka životného prostredia Nelly Olin ocenila prácu mladých ľudí a privítala pokračovanie tejto tradície, ktorá vznikla v roku 2004 v Berlíne.