ENVI-PAK so SME navštívili už 4. rok ZŠ
Známy a úspešný projekt SME v škole denníka SME podporil ENVI-PAK už štvrtý rok

Známy a úspešný projekt SME v škole denníka SME podporil ENVI-PAK už štvrtý rok. Denník SME realizuje projekt prostredníctvom pracovných zošitov s rôznym obsahovým zameraním. S pomocou finančnej účasti partnerov tematické pracovné zošity zostaví, vytlačí a distribuuje žiakom základných škôl spolu s denníkom SME. Spoločnosť ENVI-PAK pomohla, aby sa pracovné zošity na tému Životné prostredie organizmov a človeka dostali tento rok v mesiacoch október až december do 46 základných škôl na Slovensku, kde ho ako učebnú pomôcku mohlo využiť takmer 2500 deviatakov.

Pracovné zošity tvoria odborníci na vybrané témy, ktorými podporujú samostatné a tvorivé myslenie žiakov, ponúkajú množstvo dynamických aktivít, podnecujú prirodzený záujem žiakov o tému a samoštúdium. O záujme a spokojnosti svedčí množstvo pozitívnych ohlasov učiteľov. Uvádzame za všetky aspoň jeden: „...s daným projektom mám iba dobré skúsenosti. Realizujeme ho v rámci hodín chémie k témam voda, ovzdušie a odpady. Žiaci robia radi ekokvízy, doplňovačky a som rada, že niečo naviac ako v učebnici im pomôže rozšíriť obzor v danej téme. Projekt hodnotím kladne a som rada, že sme sa ho mohli zúčastniť.“, napísala A. Veselá zo ZŠ Liptovská Teplička.