ENVI-PAK splnil limity za všetkých svojich klientov
Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. v zmysle § 9 ods. 6 v nadväznosti na § 8 ods. 2 zákona č

Spoločnosť ENVI-PAK, a.s. v zmysle § 9 ods. 6 v nadväznosti na § 8 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z.z. o obaloch v znení neskorších predpisov predložila dňa 28.februára 2007 Ministerstvu životného prostredia SR Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa § 10 ods. 2) a ods. 3) zákona o obaloch za svojich klientov za kalendárny rok 2006.

Hlásenie informuje o splnení limitov recyklácie a zhodnotenia vo vyšších hodnotách ako sú stanovené percentuálne hodnoty jednotlivých komodít v nariadení vlády Slovenskej republiky č.220/2005 Z.z.