ENVI-PAK učil deti triediť v myjavských školách
Mesto Myjava v spolupráci so zberovou spoločnosťou zakúpili pre 2 tunajšie základné školy kontajnery na triedený zber

Mesto Myjava v spolupráci so zberovou spoločnosťou zakúpili pre 2 tunajšie základné školy kontajnery na triedený zber. Aby približne 1000 žiakov oboch škôl správne odpad triedilo do kontajnerov na papier, plast, sklo, kov a VKM, mesto pozvalo ENVI-PAK, aby urobilo v tejto otázke žiakom jasno.

p1040908 p1040913

V prvej etape sme o správnom výbere odpadu do jednotlivých kontajnerov porozprávali asi 300 žiakom 1. stupňa oboch základných škôl. Okrem názornej prezentácie si žiaci mohli sami vyskúšať, nielen či správne odpad triedia, ale aj ako sa ho do kontajnera na plasty vmestí viac. Mesto školám na tento účel zakúpilo ručný lis na zmenšenie objemu plastových fliaš.

Žiakom bude tento deň, zameraný aj na ochranu životného prostredia pri príležitosti nedávneho Svetového dňa životného prostredia, pripomínať aj silikónový náramok či iný darček, ktorý dostali od ENVI-PAK za vedomosti a snahu.  

p1040930 p1040941