ENVI-PAK učil separovať na festivale Hory a mesto
V dňoch 23. až 26. apríla 2009 sa uskutočnil desiaty ročník festivalu horských filmov a dobrodružstva Hory a mesto, kde prebiehala informačná kampaň Každý môže

V dňoch 23. až 26. apríla 2009 sa uskutočnil desiaty ročník festivalu horských filmov a dobrodružstva Hory a mesto, kde prebiehala informačná kampaň Každý môže... triediť odpad, ktorú pre návštevníkov pripravila oprávnená organizácia ENVI-PAK. Hostia podujatia mohli okrem filmových a športových zážitkov stretnúť maskotov, ktorí mali podobu ZELENÉHO BODU. Deti i dospelí od nich dostali informácie o tom, čo je to ZELENÝ BOD, kde ho môžu nájsť a prečo je dôležité kupovať výrobky, na ktorých je zobrazený. Spolu s maskotmi mohli malí i veľkí získať poznatky o tom, prečo je separovanie odpadu významné a ako to robiť správne.

V piatok 24. apríla boli na festivale premietané filmy pre žiakov základných škôl. Pred každým z troch blokov filmov, pred každým premietaním maskoti hravou a zábavnou formou komunikovali s deťmi o separovaní odpadu. Deti sa aktívne zapájali a samy vysvetľovali, ktorý obal kam patrí, keď už prestal plniť svoj účel. Tie najaktívnejšie deti boli odmenené obľúbenými silikónovými náramkami, nosením ktorých deklarujú, že triedia odpad, šetria prírodné zdroje a starajú sa tak o životné prostredie.

Počas štyroch dní festivalu sa pri stánku, ktorý tvoril nábytok z kartónu a makety plastových, sklených a papierových obalov, pristavovalo množstvo ľudí, ktorí sa o separovanie zaujímajú. Najčastejšími otázkami boli práve tie praktické – kam patria nápojové kartóny, čo s obalmi zo zubnej pasty, prípadne chceli vysvetlenie, čo znamenajú označenia materiálu na obaloch. Je naozaj príjemné vidieť, že triedenie odpadu je téma, ktorá zaujíma všetky vekové skupiny. Malé deti sa potešili balónikom, tí starší si mohli odniesť informácie vo forme letákov, ktoré im poskytnú odpovede i na otázky, ktoré im v súvislosti s triedením odpadu napadnú doma.

hory-a-mesto2_smallMaskoti preskúšali návštevníkov festivalu z ich vedomostí o ochrannej známke ZELENÝ BOD a tiež z toho, či vedia správne triediť odpad. Vysvetľovali, čo všetko sa vyrába z druhotných surovín – nielen deti, ale i dospelých prekvapilo, že už z 30-tich PET fliaš je možné vyrobiť flísovú bundu a zo 670 hliníkových plechoviek zasa rám horského bicykla.

Systém ZELENÝ BOD je najrozšírenejším spôsobom využitia druhotných surovín pochádzajúcich z komunálneho odpadu v Európe. Na budovaní tohto systému sa podieľajú všetky subjekty odpadového reťazca: občania, obce, zberové spoločnosti, spracovatelia odpadov a samozrejme podnikatelia, ktorí uvádzajú na slovenský trh výrobky v obaloch. „Sme radi, že systém ZELENÝ BOD napomáha ochrane prírodného bohatstva Slovenska a prispieva tak k zlepšovaniu životného prostredia pre súčasné aj budúce generácie,“ uviedla Hana Nováková, generálna riaditeľka oprávnenej organizácie ENVI-PAK, ktorá na Slovensku systém ZELENÝ BOD prevádzkuje.