ENVI-PAK usporiadal odborný seminár k návrhu zákona o odpadoch
Dňa 12. 11. sa v bratislavskom kongresovom centre Technopol uskutočnil odborný seminár k návrhu nového zákona o odpadoch, ktorý pripravil ENVI-PAK pre výrobcov a dovozcov

Dňa 12. 11. sa v bratislavskom kongresovom centre Technopol uskutočnil odborný seminár k návrhu nového zákona o odpadoch, ktorý pripravil ENVI-PAK pre výrobcov a dovozcov. Podujatie sme zrealizovali z dôvodu záujmu našich klientov o viac informácií o pripravovanom zákone. Zákon o odpadoch, po jeho uvedení do praxe, prinesie množstvo významných zmien, na ktoré je potrebné sa začať pripravovať vopred.

semin%C3%A1r_klienti3seminar_klienti2 

Program seminára bol zameraný na prehľad pripravovanej právnej úpravy odpadového hospodárstva, zmeny oproti súčasnému stavu, štruktúru a pôsobnosť nového zákona, na povinnosti právnických a fyzických osôb, rozšírenú zodpovednosť výrobcov a ďalšie dôležité témy.

 semin%C3%A1r_klienti4seminar_klienti 

Na odbornom seminári k pripravovanej novej legislatíve mali účastníci možnosť získať informácie od odborníkov ENVI-PAK na konkrétne otázky súvisiace s ich podnikaním. V odborných podujatiach k aktuálnej aj pripravovanej legislatíve budeme pokračovať a včas o nich informovať dostupnými informačnými kanálmi. Pre klientov ENVI-PAK budú naďalej poskytované bezplatne ako súčasť legislatívneho servisu, ktorý poskytujeme. 

Na otázky týkajúce sa pripravovaného zákona o odpadoch, ale aj iné, súvisiace s povinnosťami povinných osôb, nájdu naši klienti odpovede aj na našej web stránke v klientskej zóne.