ENVI-PAK usporil triedeným zberom 56 tisíc ton CO2
Vďaka triedenému zberu odpadov z obalov, ktorý podporil ENVI-PAK v roku 2014, bolo usporených viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov

Vďaka triedenému zberu odpadov z obalov, ktorý podporil ENVI-PAK v roku 2014, bolo usporených viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov. Úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo približne 5000 osobných automobilov na ceste okolo sveta.

ENVI-PAK každoročne vypočítava úsporu skleníkových plynov v rámci sumarizácie ročných výsledkov triedeného zberu a prípravy Hlásenia o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.

Na výpočet úspory skleníkových plynov za rok 2014 bola prvýkrát použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych oprávnených organizácií združených v asociácii PRO EUROPE. ENVI-PAK sa na vývoji tejto metodiky aktívne podieľal a je jedinou oprávnenou organizáciou na Slovensku akreditovanou na jej používanie.

„Sme veľmi radi, že systematický prístup ENVI-PAK prináša svoje ovocie. Navyše, takáto úspora skleníkových plynov nám dáva nádej, že pri podobnom prístupe viacerých zainteresovaných subjektov sa nám podarí dosiahnuť naozaj zásadný pokrok v ochrane životného prostredia,“ povedala Hana Nováková, generálna riaditeľka ENVI-PAK.